[c++] Odpowiedniki kilku windowsowych funkcji dla linuxa

Czy wie ktoś, czym można zastąpić następujące funkcje:

Beep()

Sleep()

system("shutdown /s /t 0")

GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)

GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN)

ClipCursor()

SetCursorPos()

SendMessageA(GetForegroundWindow(), WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2)

Będę bardzo wdzięczny za pomoc…