C++ okienko informacyjne Visual

Pracuje w MFC pod Visual Studio 2010. Chce, żeby podczas włączania się programu, wyskakiwało odpowiednie okienko z informacją. Ktoś wie jak to zrobić?

Przy okazji jak stworzyć drugie okno dialogowe, w którym np. wpisywalibyśmy jakieś dane a potem to byłoby przekazywane już do odpowiednich funkcji (te funkcje wyświetlałyby wyniki w “podstawowym” oknie programu.