[C++] okno w oknie


(Kamiljano) #1

mam problem związany z oknem potomnym.

Chcę utworzyć okno będące dzieckiem innego okna takie, żeby funkcjonowało jak każda inna kontrolka, tj, przesuwam okno główne, to tak samo jak wszystkie kontrolki przesuwa się i to okienko. Mam zrobioną dla tego okienka osobną strukturę WNDCLASSEX i osobną procedurę deskproc(...). Utworzenie okienka wygląda następująco:

CreateWindowEx(0, DESKCLASS, L"desk", WS_POPUPWINDOW | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 100, 100, 100, 100, hwnd,0, GetModuleHandle(0), 0);

no i problem polega na tym, że położenie okienka jest dość niezależne od położenia okna rodzica... Prawdopodobnie trzeba tutaj tylko flagi zmienić, ale nie wiem na jakie... czy może jednak konieczne jest napisanie osobnej funkcji, która będzie przemieszczać moje okienko?


([alex]) #2

MDI


(Kamiljano) #3

no fajnie, to teraz mam

CreateMDIWindow(DESKCLASS, L"desk", WS_POPUPWINDOW | WS_CHILD | WS_VISIBLE , 60, 50, winsize.right-10, winsize.bottom-10, hwnd, GetModuleHandle(0), 0)

niestety z jakichś względów funkcja zwraca mi NULL i okno się nie tworzy...


([alex]) #4

To główne okno ma być MDI. Clienta tworzysz tak.