[C++] operacje na pliku (VERILOG)


(rafalski) #1

Witam! Mam następujący problem. Piszę konwenter z języka verilog na format espresso i prosił bym o podpowiedź bądź jakieś wskazówki jak dane wyciągnąć z pliku.

module synCase2 (output reg y

               input a,b,c)


always @(*)

   case ({a,b,c})

   3'b000: y=1'b0;

   3'b001: y=1'b1;

   3'b010: y=1'b1;

   3'b011: y=1'b1;

   3'b100: y=1'b1;

   3'b101: y=1'b0;

   3'b110: y=1'b0;

   3'b111: y=1'b1;

   endcase

endmodule

Mianowicie na przykład chciałbym aby program policzył ilość zmiennych wyjściowych i wejściowych.

(output reg y

               input a,b,c)

w tym wypadku jedno wyjście i 3 wejścia. Po prostu nie wiem jak wykonywać takie operacje z plikami. Proszę o pomoc, gdyż pomoże mi to w dalszym pisaniu.