[C++] operator ? :


(Danioss) #1

Witam, prosiłbym o objaśnienie (naprawdę dokładne) tego kawałka kodu:

(a>=b && a>=c) ? a: (b>=c) ? b: c;

owszem - koniunkcja, owszem - operator ? : (ale czemu podwójny i jak go rozumieć?)

Pytając 'jak rozumieć?' mam nawet na myśli rozpisanie tego w pytaniach i naprawdę przystępnie.

Dziękuję i pozdrawiam,

Aranha


(Fiołek) #2

Jest to równoznaczne z :

if(a >= b && a >= c)   return a;

(Pablo_Wawa) #3

Dokładnie. Czyli innymi słowy funkcja Max(a,b,c) :slight_smile: