[c++] opętlanie programu


(pain3hp) #1
#include 

#include 


using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{

  float a;

  float b;

  float wynik; 

  char znak;


  cout<<"podaj pierwsza liczbe: "; 

  cin>>a;

  cout<<"podaj druga liczbe: ";

  cin>>b; 

  cout<<"--------------------------"<
  cout<<"podaj znak dzialania: "<
  cout<<""<
  cout<<"+ | dodawanie"<
  cout<<"- | odejmowanie"<
  cout<<"* | mnozenie"<
  cout<<"/ | dzielenie"<
  cout<<""<
  cout<<"twoj wybor: "; 

  cin>>znak;


  switch (znak) {


      //dodawanie 

         case '+':

            wynik=a+b;


            if (b<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<
            break; }


            if (a<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<<"("<
            break; }


            cout<<"twoj wynik: "<
            break;

      //odejmowanie      

         case '-':

            wynik=a-b;


            if (b<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<
            break; }


            if (a<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<<"("<
            break; }


            cout<<"twoj wynik: "<
            break;

      //mnozenie       

         case '*':


            if (b<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<
            break; }


            if (a<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<<"("<
            break; }


            wynik=a*b;

            cout<<"twoj wynik: "<
            break;


      //dzielenie       

         case '/':

            if (b==0) {

            cout<<"nie dzieli sie przez 0!"<
            break; }


            if (b<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<
            break; }


            if (a<0) {

            cout<<"twoj wynik: "<<"("<
            break; }


            wynik=a/b;

            cout<<"twoj wynik: "<
            break;

            }


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}[/code]

jak zrobić żeby po caseach czyli po załamaniu instrukcji wyboru przez "break" wywołać opcję "czy chcesz liczyć dalej?" która to przeniesie na górę i zacznie od wprowadzania na nowo danych a i b?

myślałem żeby obrać to w do () {}while.. ale wtedy musiałbym definiować zmienną do while na samym początku a to ma być po pierwszym przeprowadzonym liczeniu.. może ktoś ma pomysł ??


([alex]) #2
while(true)

(boger) #3
char znak, koniec;

do{

  cout<<"podaj pierwsza liczbe: ";

  ......

  wynik=a/b;

  cout<<"twoj wynik: "<
  break;

   }

   cout<<"koniec t/n"

   char koniec; //jak juz koniecznie musi byc po liczeniu

   cin>>koniec;

while(koniec!="t")[/code]
albo

[code]char znak; do{ cout<<"podaj pierwsza liczbe: "; ...... wynik=a/b; cout<<"twoj wynik: "< break; } cout<<"koniec t/n" while(getch()!='t')


([alex]) #4

Jak nie potrafisz pisać bez błędów to sprawdzaj zanim coś umieścisz.


(pain3hp) #5

a da sie zrobić dla pętli:

do {

 działania..... }

while (warunek) lub warunek???

czy mozna do tego while na końcu wstawić dwa warunki np odp!='n' oraz odp!='t' ??


(Asterisk) #6

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.


([alex]) #7

Oczywiście że można

while(odp!='n' && odp!='t') - z tym że taka pętla skończy się kiedy naciśniesz 't' lub 'n', ale chyba ci nie o to chodzi

while(odp!='n' || odp!='t') - ten warunek zawsze się spełni, ale chyba ci nie o to chodzi

Można stworzyć dodatkową pętle (lub nawet specjalną funkcje) dla odczytania odpowiedzi:

while(true) {  //dzialania  char odp=0;  while(odp!='t' odp!='n')   {    while(cin.get()!='\n') {} // wywalić wszystko co jest w buforze    odp=tolower(cin.get());   }  if(odp!='t') break; } [/code]Z tym że to niezbyt udany pomysł w trybie konsolowym.Rozważ zastosowanie "inteligentnego" wczytywania, coś w rodzaju:
[code=php]int main() {  while(true)   {   cout"Podaj wyrazenie liczba operacja liczba, np 3+6 (!-koniec):";   int a,b;   char c;   cinacb; // wczytujemy liczba znak liczba   if(cin) // jeżeli się udało    {     if(c=='-') cout"Wprowadzono "a" - "bendl;     else if(c=='+') cout"Wprowadzono "a" + "bendl;     else if(c=='*') cout"Wprowadzono "a" * "bendl;     else if(c=='/') cout"Wprowadzono "a" / "bendl;     else cout"Nieznana operacja"endl;    }   else // jeżeli wprowadzenie się nie powiodło    {     cin.clear(); // przywrócić stan ios::good dla cin     if(cin.get()=='!') return 0; // jeżeli nie powidło się ponieważ użytkownik chce skończyć     cout"Blad wprowadzania"endl;    }   while(cin.get()!='\n') {} // wyczyść bufor klawiatury   coutendl;   } } To ma kilka dodatkowych zalet:123*345

2+3

!
niż:
123

345

*

t

2

3

+

n


[*:28hpj2qm]Jeżeli zamiast liczby użytkownik wpisze:
dwa
to program się nie wywali.
Aby ten kawałek był całkiem durnieodporny to trzeba tu jeszcze to i owo dodać :D

(pain3hp) #8

chodzi o to że to jest moje zadanie do szkoły i warunek jest taki że nie mam wejść w strefę programowania strukturalnego, czyli bez żadnych funkcji, generalnie tylko różnorakie typy pętli

-- Dodane 23.09.2009 (Śr) 18:27 --

kolejne pytanie:

definiuję zmienną char i nazywam powt

char powt;

jak sprawić aby program wstawił za powt obojętnie jaką wartość, np dfsdfs

nie wiem jak to fachowo nazwać ale jeśli użytkownik wprowadzi "t" to żeby to "t" w następnej pętli się zmazało czyli żeby wprowadzać od nowa...


([alex]) #9

W czystym trybie konsolowym nie jest to możliwe.


(matiit) #10

Na linuksie można użyć naprzykład biblioteki ncursses do czegoś takiego.


(Ryan) #11

Na początku pętli wyzeruj zmienną.