[C] ostrzeżenia przy kompilacji programu


(marcinkk) #1

witam, napisałem prosty program z użyciem wskaźników, program się kompiluje ale kompilator gcc wywala następujące ostrzeżenia: zamianaMiejscami.c:33:6: warning: conflicting types for ‘zamiana’ [enabled by default]

zamianaMiejscami.c:17:3: note: previous implicit declaration of ‘zamiana’ was here

rozumiem że to ostrzeżenie jest domyślnie włączone i ma związek z typami zmiennych, jest sposób aby tak napisać program aby kompilator nie pokazywał tego błędu?? ostrzeżenia nie chce wyłączać.

o to kod programu:

/*program prosi o podanie dwoch liczb i zamienia je miejscami z uzyciem funkcji i wskaznikow*/

#include 


void czyszczenieEkranu(void);

void info(void);

void zamianaMiejscami(int *u, int *y);


int main(void){

 int a, b;

 czyszczenieEkranu();

 info();

 printf("podaj pierwsza liczbe a= ");

 scanf("%d", &a);

 printf("podaj druga liczbe b= ");

 scanf("%d", &b);

 printf("liczby przed zamiana a= %d i b= %d\n", a, b);

 zamiana(&a, &b);

 printf("liczby po zamianie a= %d i b= %d\n", a, b);

 printf("dowidzenia !!!!!!!!!\n");

 return 0;

}


void czyszczenieEkranu(void){

 system("clear");

 return;

}


void info(void){

 printf("program prosi o podanie dwoch liczb i zamienia je miejscami\n");

 return;

}


void zamiana(int *u, int *y){

 int temp;

 temp = *u;

 *u = *y;

 *y = temp;

}[/code]

(Drobok) #2

Masz prototyp zamianaMiejscami, a resztę zamiana :stuck_out_tongue:


(marcinkk) #3

pomogło dziękuje za pomoc ;D, nie widziałem tego