C# pierwiastek


(Pixxel Man) #1

Czy w c# jest jakaś funkcja obliczająca pierwiastek kwadratowy z danej liczby? Coś na wzór sqrt(x) z c++.


(Ryan) #2

Math.Sqrt()


(Pixxel Man) #3

Dzięki :slight_smile: