[C] Pisanie i czytanie z gniazda aplikacji klient-serwer


(Musialowski Tomasz) #1

Mam problem polegający na tym, że aplikacja serwera czyta dane wysłane przez klienta po czym nie wychodzi z pętli czytającej aż do momentu wywołania w kliencie Ctrl+C.

Aplikacja prezentuje się następująco:

1) W momencie połączenia, serwer wysyła przez gniazdo connection wiadomość msg:

//struktura adresowa gniazda do nasłuchiwania

	struct sockaddr_in clientAddr;


	char* msg = "Witaj kliencie!";


	socklen_t clientLength = sizeof(clientAddr);


	//wyczyszczenie struktury - wypełnienie zerami

	memset(&clientAddr, 0, sizeof(clientAddr));


	//printf("Deskryptor: %d\n", *connection);


	if ((getpeername(*connection, (struct sockaddr *) &clientAddr, &clientLength)) < 0)

	{

		perror("getpeername()");

	}

	if (write(*connection, msg, strlen(msg)) != strlen(msg))

	{

		perror("write()");

	}

2) Klient czyta z clientSocket do buffer to co odesłał serwer czyli "Witaj kliencie!". Do tej pory wszystko jest OK.

in = read(clientSocket, buffer, MAX_BUFFER);

	buffer[in] = 0;

	printf("\n%s\n", buffer);

3) Klient wysyła liczby przekazane przy wywołaniu (pierwsze dwa argumenty to adres serwera i port dlatego i = 3).

int tmp;


	for (i = 3; i < argc; i++)

	{

		tmp = atoi(argv[i]);

		if (write(clientSocket, &tmp, sizeof(int)) != sizeof(int))

		{

			fprintf(stderr, "Could not send filename to server!\n");

			return 1;

		}

	}

4) Serwer wczytuje liczby do tablicy int command. I tutaj pojawia się problem. Wysyłam 3 liczby więc wyświetla:

I tutaj program stoi. Mimo, że otrzymał wszystkie dane to ten for po while'u z read'em wykonuje się dopiero jak zakończę klienta za pomocą Ctrl+C.

int in;

	int i = 0;

	int argCount = 0;

	//int args[3];

	char buffer[1024];

	int tmp;

	int command[4];


	while ((in = read(*connection, &tmp, sizeof(int))) > 0)

	{

		printf("Czytam...\n");

		command[i] = tmp;

		printf("Wczytano command[%d] = %d\n", i, command[i]);

		i++;

		argCount++;

	}


	for (i = 0; i < argCount; i++)

	{

		printf("%d\n", command[i]);

	}

5) Na koniec program ma wysłać nazwę metody, którą wywołuje kod podany jako pierwszy argument co miał realizować poniższy kod ale nie realizuje bo program wisi na while'u z read().

switch (command[i])

	{

		case 1:

			strcat(buffer, "Potegowanie modularne\n");

			break;

		case 2:

			strcat(buffer, "Najwiekszy wspolny dzielnik\n");

			break;

		default:

			strcat(buffer, "Nieznana metoda\n");

			break;

	}


	if (write(*connection, buffer, strlen(buffer)) != strlen(buffer))

	{

		perror("write()");

	}

	else

	{

		printf("Wyslano odpowiedz\n");

	}


	//printf("Klient: %s\n", inet_ntoa(clientAddr.sin_addr));

	close(*connection);

Macie jakieś pomysły w czym może być problem?


([alex]) #2

Program nie wisi, program czeka określony w ReadTimeOut - czas. Niech klient przekaże ile tych command zamierza przysłać a potem je wysyła.


(Musialowski Tomasz) #3

Ok. Wysyłam do serwera liczbę argumentów i read() wywołuję w for wykonywanym tyle razy ile jest argumentów. Rozumiem, że read() działa tak, że przy każdym wywołaniu czeka pewien okres czasu zdefiniowany jako ReadTimeOut aż przyjdą jakieś dane?


([alex]) #4

Aż przyjdą jakieś dane lub skończy się ReadTimeOut (który domyślnie jest bodajże - nieskończony).