[C#] Pisanie tekstu wycentrowanego w dokumencie


(Max Graczyk) #1

Witam,

Mam pewien problem. Chciałbym napisać program, który będzie drukował dany dokument. Jednak mam pewien problem. Chciałbym zrobić tak, aby tekst został wydrukowany w środku dokumentu! Jednak mi to ciągle nie wychodzi! Zawsze mi drukuje nie tam gdzie trzeba.

Czy jest jakiś sposób, żeby wycentrować tekst w dokumencie przy drukowaniu? (proszę mi nie proponować takich rzeczy typu new PointF(x, y))

Chcę proste sposoby.

Coś takiego typu:

e.Graphics.DrawString("tekst", new Font(new FontFamily("Arial"), 48, FontStyle.Regular), Brushes.Black, PointF.Center);

Tam gdzie jest PointF.Center powinien być jakiś sposób na wycentrowanie tekstu w dokumencie.

Prosiłbym o szybką pomoc :slight_smile:


([alex]) #2

measurestring - pozwoli obliczyć szerokość tekstu, potem od środka odejmujesz połowę szerokości tekstu i tam dopiero go rysujesz za pomocą Graphics.DrawString.


(athei) #3

Wykorzystaj klasę StringFormat http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.stringformat.alignment.aspx