[C++] Pobranie informacji z wiersza polecenia do TMemo

Jak bezpośrednio pobrać informację z wiersza polecenia do komponentu np. TMemo. Chodzi np. o coś takiego, że wyniki polecenia dir C: zostaną wyświetlone w TMemo, a nie w konsoli.

Piszę w C++ Builder 2009 na Windows XP i Vista.

Utwórz nowy proces z tym co uruchmaiasz, przekieruj stdout (wyjście standardowe konsoli) tego procesu do Tmemo lub zapisz w jakimś buforze a potem wklej do komponentu Tmemo.

PS. porada ogólna bo akurat C++ Builder to nie moja specjalność…