[c#] Pobranie nazwy instancji serwera sql

Witam

Potrzebuję sposobu na pobranie nazwy instancji zainstalowanych lokalnie instancji serwera sql. Obecnie według MS SQL Management Studio mam zainstalowane 3 serwery(instancje):

komputer-name\SQLEXPRESS,

komputer-name,

komputer-name\instancjaSQL.

Znalazłem sposób aby pobrać nazwy serwerów przez wiersz poleceń “osql -L” lub “sqlcmd -L”. Niestety ten sposób nie działa, ponieważ na komputerze nie ma zainstalowanej usługi SQL SERWER BROWSER, a cmd wywala odpowiwedni komunikat:

“Nazwa sqlcmd nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewnetrzne program wykonywalny lub plik wsadowy”

Próbowałem też innego sposobu (kod poniżej) lecz i ten sposób nie działa, ponieważ wypluwa tylko instancje sieciowe bez lokalnych.

DataTable dt = SqlDataSourceEnumerator.Instance.GetDataSources();


          int i = 0;


          foreach (DataRow dr in dt.Rows)

          {

            if (string.Concat(dr["InstanceName"]).Equals(""))

            {

              tab[i] = (string.Concat(dr["ServerName"]));

            }

            else

            {

              tab[i] = (string.Concat(dr["ServerName"], "\\", dr["InstanceName"]));

            }

            i++;

          }

Można szukać tych danych w rejestrze ale wszędzie gdzie jest to opisane jak to zrobić napisane jest również o tym aby tego nie robić w ten sposób. Więc w jaki sposób to zrobić ?

Usługa SQL SERWER BROWSER nie jest zainstalowana na komputerze, na którym to pobieranie nazw ma działać.