[C++] Podpowiedź


(Krzychoster) #1

Mam takie coś:

pytanie.jpg

Może mi ktoś powiedzieć, której pętli użyć?? I jeszcze małą podpowiedź jak napisać.


(Chok) #2

W zasadzie to można użyć każdej, lecz najbardziej stosowna wydaje się być FOR

for (int i=1;i<=100;i++)

{

   cout << i << " - " << i*i << "\n";

}

//======================


int i=1;

while (i<=100)

{

   cout << i << " - " << i*i << "\n";

   i++;

}

//======================

int i=1;

do

{

   cout << i << " - " << i*i << "\n";

   i++;

}

while (i<=100);

//======================

(Asterisk) #3

Zapoznaj się z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając

funkcji icon_edit.gif