[C] Podwójne wypisywanie ostatniego znaku


([cod3r]) #1

Witam,

Napisałem program zamieniający znaki wczytane z pliku na bity. Ostatni znak, zawsze wypisuje się dwukrotnie

#include 

//===================================

  void zamiaNanaBity(int x){

    int i = 0;

    int tab[8];

    for (i = 0; i < 8; i++){

      tab[7-i]=x%2;

      x=x/2;

    }

    for (i = 0; i < 8; i++){

      printf("%d", tab[i]);

    }

    printf("\n");

  }

//===================================


  int main(){

    char znak;

    int zn;

    FILE * pFile;

    pFile = fopen ("plik.txt","r");

    while (!feof(pFile)){

      fscanf(pFile,"%c",&znak);

      zn = (int)znak;

      zamiaNanaBity(zn);

    }

    return 0;

  }

W plik.txt jest wpisane słowo domek. Po wykonaniu programu wynikiem jest:

01100100

01101111

01101101

01100101

01101011

01101011

A więc litera k została przetworzona podwójnie.

Jakoś nie mogę doszukać się przyczyn, może dopatrzy się ktoś z Was.


(Grzelix) #2

http://stackoverflow.com/questions/3549 ... nt-to-file