[c++]podział na program wieloplikowy, przeciążenia wyj/wej

Przeciązenia mają się znaleźć w nie głównym pliku programu. Dla przyładu mam w “zespolone.cpp”:

//Przeciazenie operatora wejswcia dla liczby zespolonej

istream & operator >> (istream & StrmWej, Zespolona & Z){

  char Znak;

  StrmWej>>Z.Re;

  StrmWej>>Znak;

  if(!(Znak=='+'||Znak=='-')){cerr<<"niepoprawny format (1)";exit(1);}

  StrmWej>>Z.Im;

  if(Znak=='-'){Z.Im=-Z.Im;}

  StrmWej>>Znak;

  if(Znak!='i'){cerr<<"niepoprawny format (2)";}


  return StrmWej;

}


//Przeciazenie operatora wyjscia dla liczby zespolonej

ostream &operator <<(ostream &ostrm, Zespolona Z){

  if(Z.Im<0){

    return ostrm <
  }else{

    return ostrm <
  }

}

…i w “zespolone.hpp” potrzebna deklaracja tego. Tutaj mam problem. Postępując tak jak w przypadku innych funkcji/przeciążeń rzuca błędami(“expected constructor, destructor, or type conversion before ‘&’ token” - czyli sporo możliwości, probowałem, szukałem, nie wychodzi). Prosze o pomoc(jak sie powinno robić, generalna zasada i moze przykład).

ostream &operator <<(ostream &ostrm, const Zespolona &Z)