C# Połączenie się z bazą danych, dane w listbox


(Bipocich) #1

Witam,

jak się połączyć z bazą danych, a następnie wyświetlić poprane dane w listbox-e?


(Tomek Matz) #2

Rozumiem, że zaczynasz przygodę z bazami danych. Jeśli tak to wpierw zapoznaj się z ADO .NET (kolejny krok to ADO .NET Entity Framework). W zależności od tego jaka to baza danych może być potrzebne ściągnięcie dodatkowych bibliotek (jeśli MS SQL Server to wszystko jest zawarte w .NET Framework). Gdy już napiszesz funkcję, która pobierze dane z b.danych i wstawi je np. do obiektu klasy DataTable lub do kolekcji obiektów Twojego typu to użyjesz właściwości DataSource, DisplayMember oraz ValueMember, żeby wyświetlić to w ListBox. Przykład jak użyć tych właściwości masz tutaj http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... .aspx#Y798


(Bipocich) #3

Chodzi tutaj o bazę Accessa, jeśli chodzi o aplikację cmd bez problemu się łączy natomiast jeśli ma to wstawić do lisbox-a pojawia się problem thx za odpowiedź


(Tomek Matz) #4

Bez komunikatu błędu, fragmentu kodu, informacji o tym co dokładnie jest nie tak, nie jestem w stanie Ci pomóc. W przypadku łączenia się z b.danych Access też nie potrzeba dodatkowych bibliotek, bo wszystko zawarte jest w .NET Framework. Powinny Cię zainteresować klasy z przestrzeni nazw System.Data.OleDb.


(Bipocich) #5
connetionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=baza.mdb;";

      OleDbConnection conn = new OleDbConnection();

  string SQL = "Select Identyfikator, Marka, Km, Kolor, Ilosckoni from Auto";

I teraz jak to wyświetlić w lixtbox-e, tak żeby potem po zaznaczeniu danego rekordu można by go usunąć za pomocą odpowiedniego polecenia


(Tomek Matz) #6

Dodajesz sobię przestrzeń nazw using System.Data.OleDb; a następnie możesz użyć, np. takiego kodu (zwraca on obiekt klasy DataTable):

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

  listBox1.DataSource = Fill("select Identyfikator, Marka, Km, Kolor, Ilosckoni from Auto");

  listBox1.DisplayMember = "Marka";

  listBox1.ValueMember = "Identyfikator";

}


public DataTable Fill(string sql)

{

  DataTable table = null;

  OleDbConnection conn = null;

  OleDbDataAdapter dataAdapter = null;


  try

  {

    conn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=baza.mdb");

    dataAdapter = new OleDbDataAdapter(new OleDbCommand(sql, conn));

    table = new DataTable();


    conn.Open();

    dataAdapter.Fill(table);


    return table;

  }

  catch (Exception ex)

  {

    throw ex;

  }

  finally

  {

    if (conn != null && conn.State == ConnectionState.Open)

      conn.Close();

  }

}

Zachęcam Cię ponownie do zapoznania się z ADO .NET. Tutoriali na ten temat jest masa i pewno większość z nich opiera się właśnie na bazie danych MS Access. I jeszcze jedno ... do wyświetlania danych tak, żeby potem wygodnie można je było usuwać, dodawać, itd. służy kontrolka DataGridView,a nie ListBox.


(Bipocich) #7

Wielkie dzienks ;p


(Tomek Matz) #8

Nie ma za co. Trzymaj tutaj jeszcze fragment kodu z użyciem kontrolki DataGridView, który pokazuje jak możesz zapisywać zmiany w bazie danych przy użyciu adapter-ów.

DAL.cs

using System;

using System.Data;

using System.Data.OleDb;


namespace DataAdapterDemo

{

  public class DAL

  {

    private OleDbConnection connection = null;

    private OleDbDataAdapter dataAdapter = null;

    private OleDbCommandBuilder builder = null;


    public DAL(string sql, string connectionString)

    {

      connection = new OleDbConnection(connectionString);

      dataAdapter = new OleDbDataAdapter(new OleDbCommand(sql, connection));


      builder = new OleDbCommandBuilder(dataAdapter);

      dataAdapter.UpdateCommand = builder.GetUpdateCommand();

      dataAdapter.InsertCommand = builder.GetInsertCommand();

      dataAdapter.DeleteCommand = builder.GetDeleteCommand();


      Data = null;

    }


    public DataTable Data { get; private set; }


    public void Fill()

    {

      try

      {

        if (Data != null)

          Data.Dispose();

        Data = new DataTable();


        connection.Open();

        dataAdapter.Fill(Data);

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (connection.State == ConnectionState.Open)

          connection.Close();

      }

    }


    public void SaveChanges()

    {

      try

      {

        if (Data != null)

        {

          connection.Open();

          dataAdapter.Update(Data);

        }

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (connection.State == ConnectionState.Open)

          connection.Close();

      }

    }


    public void Dispose()

    {

      if (Data != null)

        Data.Dispose();

      if (dataAdapter != null)

        dataAdapter.Dispose();

      if (builder != null)

        builder.Dispose();

      if (connection != null)

        connection.Dispose();

    }

  }

}

Form1.cs

using System;

using System.Windows.Forms;


namespace DataAdapterDemo

{

  public partial class Form1 : Form

  {

    private DAL dal;


    public Form1()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      dal = new DAL("select Identyfikator, Marka, Km, Kolor, Ilosckoni from Auto",

        @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=baza.mdb");

    }


    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

    {

      dal.Dispose();

    }


    private void saveButton_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      dal.SaveChanges();

      refreshButton_Click(null, null);

    }


    private void refreshButton_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      dal.Fill();

      dataGridView1.DataSource = dal.Data;

    }

  }

}

(Bipocich) #9

Jeszcze czy mógłbyś zamieścić cały projekt w jakimś zipie??

Bo jednak jak się zobaczy jakiś gotowy projekt to lepiej wchodzi do głowy i łatwiej jest pojąć pewne rzeczy.

A taka fragmentaryzacja kodu przysparza kłopotów :frowning:


(Tomek Matz) #10

https://rapidshare.com/files/1959417023/DataAdapterDemo.zip

Tam są dwa projekty. Pierwszy odnosi się do kodu, który wkleiłem wyżej, a ten drugi korzysta z wygenerowanego kodu przez kreator (ale działa na tej samej zasadzie). W drugim użyłem też kontrolek BindingSource i BindingNavigator.


(Bipocich) #11

Po w klikaniu się w plik DataAdapterDemo.sln wyświetla się komunikat:"Nie można odczytać formatu Microsoft Solution 11.00.


(Tomek Matz) #12

Najwyraźniej masz starszą wersję Visual Studio. Ten plik sln jest przygotowany dla Visual Studio 2010. Utwórz nowy projekt (byle jaki, np. projekt pliku .dll). Wraz z tym projektem zostanie wygenerowany nowy plik sln (właściwy dla Twojej wersji Visual Studio). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na tym pliku solution i wybierz Add -> Existing Project ..., i w ten sposób dodaj oba te projekty. Tutaj masz nowego zip-a

https://rapidshare.com/files/3550177473 ... erDemo.zip bo zmieniłem, żeby projekty te były kompilowane do wersji NET Framework równej 3.5, a nie 4 (wersja 4 jest chyba nieobsługiwana w starszych wersjach Visual Studio).


(Bipocich) #13

Okej, pobieram nową bo moja wersja to 3.1 ;p

-- Dodane 15.06.2011 (Śr) 17:27 --

Wielkie dzienki, problem rozwiązany.

Wreszcie wiem z czym to się je;p

Jesteś Wielki! !!