[c++] Potrzebna pomoc przy teorii


(Piasekk) #1

Witam, tak jak w temacie prosiłbym o pomoc w zadaniach teoretycznych z programowania, moja nauczycielka jest dość ograniczona i przyjmuje jedynie dokładnie wytłumaczone odpowiedzi tzn. Nie może być kawałek programu…

Sam próbowałem odpowiedzieć na te pytania ale według niej z marnym skutkiem dlatego proszę o jakieś wskazówki:

 1. Jak utworzyć strumień dla odczytu danych z pliku?

Moja odpowiedz: ifstream odczyt;

odczyt.open(“sciezka”, ios::in | ios::binary);

odczyt.close();

 1. Jak otworzyć ten strumien aby można bylo odczytac z pliku znaki? Prosze podac parametry.

odczyt.open(“sciezka”, ios::in);

 1. Jakiego polecenia i z jakimi parametrami należy użyć aby zapisac jedna liczbe calkowita do pliku?

wymiękłem…

 1. jakiego polecenia i z jakimi parametrami należy użyć aby odczytać jeden znak z pliku?

char a;

nazwastrumienia.get(a);

 1. Jakiego polecenia i z jakimi parametrami należy użyć aby zapisać wiele liczb rzeczywistych do pliku?

Wymiękłem…

prosze o pomoc lub chociaż jakieś wskazówki, sam dopiero zaczynam przygode z c++ i jestem w trakcie kursu, lecz co do wiedzy czysto teoretycznej, jako takiej nie posiadam.

Dziękuje ; )


(Kopczynski1991) #2

Ad3.

Może:

ofsream plik("sciezka", ios::out);
Ad5.
Może:
[code]ofsream plik("sciezka", ios::out);

(matty24) #3

Poczekaj na ekspertów, ale może coś takiego:

 1. Na początku włączam bibliotekę do projektu: #include a następnie tworzę zmienną typu fstream o dowolnej nazawie, np: fstream file; do której będę mógł później wczytać dane z pliku.

 2. Korzystając z utworzonej w pkt 1 zmiennej wykonuję na niej polecenie file.open( “plik.txt”, fstream::in);

Można również sprawdzić, czy plik został otwarty:

if (file){ 

 return true;

}

else {

 return false;

}
file.open( "nazwa.txt" , fstream::out | fstream::app);

	if (file){

        int i = 3;

		file << i << endl;

		file.close();

		file.clear();

		return true;	

	}	

	else 

	{

		return false;

	}
file.open( "nazwa.txt" , fstream::in);

	if (file){

		char a;

		a=file.get();

		file.close();

		file.clear();

		return true;	

	}

	else 

	{

		return false;

	}
 1. Tak jak w 3 tylko z pętlą for.

(Piasekk) #4

Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Chodzi głownie o odpowiedz teoretyczna z przytoczeniem uniwersalnego przykladu, nie fragment programu.


(Kubakuderski) #5

ad. 5:

#include 

#include 

#include 

//...


	ofstream task5("out.txt");

	double tab[5] = {1.0, -5.6, 8.5, 1.1, 0.0};

	copy(tab, tab+5, ostream_iterator(task5, " "));