[C++] Problem z cudzysłowem


(Marcinch7) #1

Jak zrobić by w moim kodzie:

egCode->Lines->SetText("Tutaj tekst."); [/code]

Można było używać cudzysłowów? W PHP wyglądało by to tak:

[code=php]$egCode='Tutaj tekst, a "tu" cudzysłów!'; 

Jednak w C++ nie da się tak zrobić.


(Sawyer47) #2

Trzeba poprzedzić backslashem, a więc "foobar \"foobaz\"\n".