[c] problem z execl

Witam. poniżej zamieszaczam kod programu. Program ma najpier wykonac ps, poźniej zrobić na tym grep “TTT” a na koniec wc -l (wiem można w bash, ale ja chcę tak). Etap z ps przechodzi poprawnie. Najprawdopodobniej jest coś nie tak z drugą z wywoływanych funkcji execlp. Błąd jaki zwraca program jest następujący:

[USE] 'TTT' [OPTION]...[PATTERN] [FILE]...

Gdzie jest problem.

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 


int main()

{

int NR_FU=3;

pid_t pid;

int fd1[2], fd2[2]; //fd1 u potomkow standartowe wyjscie 

		  //fd2 u potomkow standartowe wejscie

int i;

int ind;

char text1[1024],text2[1024],text3[1024];


for (i=0;i
 {

printf ("------------------------------ \n");

printf ("czynnnosc %i \n",i);

 if (pipe(fd1)==-1 | pipe(fd2)==-1)

 {

 printf ("blad w pipe \n");

 }

 else

 {

 switch (pid=fork()) {

  case -1:

	printf ("error in fork\n");

	break;

  case 0:

    close(fd1[0]);

     ind=1;

     do

     {

     close(ind);

     close(1);

     }

     while ((ind=dup(fd1[1]))!=1);

     close(fd1[1]);


    close(fd2[1]); 

     ind=0;

     do

     {

     close(ind);

     close(0);

     }

     while ((ind=dup(fd2[0]))!=0);

     close(fd2[0]);     

     sleep (1);


    switch (i) {

     case 0:

     execlp("ps","-fx",0);

     printf ("nie wykonalem pierwszego kroku \n");

     break;     

     case 1:

     execlp("grep","'TTT'",0);

     printf ("nie wykonalem drugiego kroku \n");     

     break;

     case 2:

     execlp("wc","-l",0);

     printf ("nie wykonalem trzeciego kroku \n");     

     break;

     }

	break;

  default:

    close(fd1[1]);

    close(fd2[0]);    

    switch (i)

    {

    case 0:

    read (fd1[0],text1,1024);

    printf (text1);

    close(fd1[0]);

    close(fd2[1]);	    

    break;

    case 1:

    write (fd2[1],text1,1024);

    close(fd2[1]);	    

    read (fd1[0],text2,1024);    

    close(fd1[0]);    

    printf (text2);    

    break;

    case 2:

    write (fd2[1],text2,1024);

    close(fd2[1]);	        

    read (fd1[0],text3,1024); 

    close(fd1[0]);            

    printf (text3);    

    break;

    }

	wait(0);

	break;

  }		

 }

 } 

}

// ---------------------------------------------------------------