[C++] Problem z funkcją klasy


(Mnemonic) #1

Cześć, napisałem taki kod i nie wiem czemu źle działa. W pierwszym wynik powinien być 31.5, a w drugim 6.0. Ja tymczasem mam jakieś kosmiczne liczby...

#include


class Kumulator {

 public:

  virtual void dodaj(double elem) = 0;

  virtual void wynik(void) const = 0;

  virtual ~Kumulator() { }

};


class Sumator:public Kumulator {

 double suma;

 public: 

  void dodaj(double elem) { suma+=elem; }

  void wynik(void) const { std::cout << suma << '\n'; }

  ~Sumator() { }

};


class Mnoznik:public Kumulator {

 double abc;

 public: 

  void dodaj(double elem) { abc*=elem; }

  void wynik(void) const { std::cout << abc << '\n'; }

  ~Mnoznik() { }

};


int main()

{

 Kumulator *sum=new Sumator;

 sum->dodaj(10.0);

 sum->dodaj(20.0);

 sum->dodaj(1.5);

 sum->wynik();


 Kumulator *num=new Mnoznik;

 num->dodaj(1.0);

 num->dodaj(2.0);

 num->dodaj(3.0);

 num->wynik();


 delete sum;

 delete num;


 system("pause");

 return 0; 

}

([alex]) #2

W klasie Sumator brakuje konstruktora zerującego składową suma;

W klasie Mnoznik brakuje konstruktora ustawiającego składową abc na początkową wartość 1.


(Sawyer47) #3

A powiedz jakie są początkowe wartości zmiennych składowych Sumator::suma i Mnoznik::abc? No właśnie...


(Mnemonic) #4

Jestem początkujący w C++ - po prostu na to nie wpadłem. Dzięki wielkie.