C++ problem z grą i funkcjami


(Dawid Jureczko) #1

Chcę napisać, prostą grę, która losuje liczbę a użytkownik musi ją odgadnąć.

#include 

#include 

#include 

void main() 

 }

 // wylosowanie liczby 

 srand ((int) time(NULL)); 

int nWylosowana = rand() % 100 + 1; 

 std::cout << "Wylosowano liczbe z przedzialu 1-100." << std::endl; 

 // pierwsza próba odgadnięcia liczby 

int nWprowadzona; 

 std::cout << "Sprobuj ja odgadnac: "; 

 std::cin >> nWprowadzona; 

 // kolejne próby, aż do skutku - przy użyciu pętli while 

while (nWprowadzona != nWylosowana) 

 } 

  if (nWprowadzona < nWylosowana) 

  std::cout << "Liczba jest zbyt mala."; 

  else 

  std::cout << "Za duza liczba."; 

 std::cout << " Sprobuj jeszcze raz: "; 

 std::cin >> nWprowadzona; 

 { 

 std::cout << "Celny strzal :) Brawo!" << std::endl; 

 getch(); 

 {

Oto on, chcę dodać do niego male menu mój program wygląda teraz tak.

#include 

#include 

#include 


int opcja1()

{

	std::cout << "Wiec zaczynajmy" << std::endl;


	srand ((int) time(NULL));

	int nLiczba = rand() % 200 + 1;

	std::cout << "Program wylosowal liczbe z zakresu 200-1" << std::endl;


	int nLiczba2;

	std::cout << "Twoim zdaniem ta liczba to: ";

	std::cin >> nLiczba2 >> std::endl;


		while (nLiczba != nLiczba2);

		{

			if (nLiczba < nLiczba2)

				std::cout << "Twoja liczba jest za mala";

			else

				std::cout << "Twoja liczba jest za duza";


	std::cout << "Sprubuj jeszcze raz: ";

	std::cin >> nLiczba >> std::endl;

		}


		std::cout << "Brawo trafiles.";

}


int opcja2()

{

	std::cout << "Nie to nie";

}


int main()

{

	int nOpcja

	std::cout << "Chcesz zagrac w gre?" << std::endl;

	std::cout << "1. Tak" << std::endl;

	std::cout << "2. NIe" << std::endl;

	std::cin << nOpcja;


	switch (nOpcja)

		{

	case 1: void opcja1(); break;

	case 2: void opcja2(); break;

	default: std::cout << "Nie ma takiej opcji!" << std::endl; break;

	}


	getch ();

}

Gdy go kompiluje wyskakuje mi w raportach wyskakuje mi taki błąd:

1>------ Build started: Project: giera, Configuration: Debug Win32 ------

1> main.cpp

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(15): error C2678: binary '>>' : no operator found which takes a left-hand operand of type 'std::basic_istream<_Elem,_Traits>' (or there is no acceptable conversion)

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1053): could be 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,signed char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1060): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,signed char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1067): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,unsigned char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1074): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,unsigned char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1097): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,signed char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1104): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,signed char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1111): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,unsigned char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1118): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,unsigned char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(179): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &(__cdecl *)(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &))'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(185): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::basic_ios<_Elem,_Traits> &(__cdecl *)(std::basic_ios<_Elem,_Traits> &))'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(192): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::ios_base &(__cdecl *)(std::ios_base &))'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(199): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::_Bool &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(218): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(short &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(253): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned short &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(272): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(int &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(298): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned int &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(316): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(long &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(334): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned long &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(354): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(__int64 &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(373): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned __int64 &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(392): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(float &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(411): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(double &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(429): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(long double &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(447): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(void *&)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(466): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::basic_streambuf<_Elem,_Traits> *)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> while trying to match the argument list '(std::basic_istream<_Elem,_Traits>, overloaded-function)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(17): error C2039: 'basic' : is not a member of 'std'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(17): error C2061: syntax error : identifier 'basic'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(25): error C2678: binary '>>' : no operator found which takes a left-hand operand of type 'std::basic_istream<_Elem,_Traits>' (or there is no acceptable conversion)

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1053): could be 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,signed char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1060): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,signed char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1067): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,unsigned char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1074): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &&,unsigned char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1097): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,signed char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1104): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,signed char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1111): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,unsigned char *)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(1118): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::operator >>>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &,unsigned char &)' [found using argument-dependent lookup]

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(179): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &(__cdecl *)(std::basic_istream<_Elem,_Traits> &))'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(185): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::basic_ios<_Elem,_Traits> &(__cdecl *)(std::basic_ios<_Elem,_Traits> &))'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(192): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::ios_base &(__cdecl *)(std::ios_base &))'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(199): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::_Bool &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(218): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(short &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(253): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned short &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(272): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(int &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(298): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned int &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(316): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(long &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(334): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned long &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(354): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(__int64 &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(373): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(unsigned __int64 &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(392): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(float &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(411): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(double &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(429): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(long double &)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(447): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(void *&)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\istream(466): or 'std::basic_istream<_Elem,_Traits> &std::basic_istream<_Elem,_Traits>::operator >>(std::basic_streambuf<_Elem,_Traits> *)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1> while trying to match the argument list '(std::basic_istream<_Elem,_Traits>, overloaded-function)'

1> with

1> [

1> _Elem=char,

1> _Traits=std::char_traits

1> ]

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(39): error C2143: syntax error : missing ';' before 'std::cout'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2676: binary '<<' : 'std::istream' does not define this operator or a conversion to a type acceptable to the predefined operator

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(46): error C2556: 'void opcja1(void)' : overloaded function differs only by return type from 'int opcja1(void)'

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(5) : see declaration of 'opcja1'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(46): error C2371: 'opcja1' : redefinition; different basic types

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(5) : see declaration of 'opcja1'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(47): error C2556: 'void opcja2(void)' : overloaded function differs only by return type from 'int opcja2(void)'

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(31) : see declaration of 'opcja2'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(47): error C2371: 'opcja2' : redefinition; different basic types

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(31) : see declaration of 'opcja2'

========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Nie wiem co zrobilem zle

Mam zainstalowany Windows 7, korzystam z Visual Studio 10 Express. Proszę o pomoc


([alex]) #2

Co do pierwszego kodu to masz tam same otwarte nawiasy klamrowe, a gdzie zamknięte?

Co do błędu to cin do endl nie pasują, nie wiem co chciałeś osiągnąć tym endl ale wydaje mi się że to co chciałeś załatwisz poleceniem cin.sync();


(Dawid Jureczko) #3

Tak wiem, ze w tym piewrwszym tak jest ale to blad podczas kopiownia.

endl to przejscie do nastepnej lini. a cin aby gracz cos wpisal

gdzie mam wpisac to cin.sync();??


([alex]) #4

std::cin >> nLiczba2;

std::cin.sync();


(Dawid Jureczko) #5

nie wiem co to dalo. Nadal jest ten sam blad

i wydaje mi sie, ze poprostu nie potrzebnie nie dodalem te endl, ale po za tym nadal cos nie gra

#include 

#include 

#include 


int opcja1()

{

	std::cout << "Wiec zaczynajmy" << std::endl;


	srand ((int) time(NULL));

	int nLiczba = rand() % 200 + 1;

	std::cout << "Program wylosowal liczbe z zakresu 200-1" << std::endl;


	int nLiczba2;

	std::cout << "Twoim zdaniem ta liczba to: ";

	std::cin >> nLiczba2;


		while (nLiczba != nLiczba2);

		{

			if (nLiczba < nLiczba2)

				std::cout << "Twoja liczba jest za mala";

			else

				std::cout << "Twoja liczba jest za duza";


	std::cout << "Sprubuj jeszcze raz: ";

	std::cin >> nLiczba;

		}


		std::cout << "Brawo trafiles.";

}


int opcja2()

{

	std::cout << "Nie to nie";

}


int main()

{

	int nOpcja;

	std::cout << "Chcesz zagrac w gre?" << std::endl;

	std::cout << "1. Tak" << std::endl;

	std::cout << "2. NIe" << std::endl;

	std::cin << nOpcja;


	switch (nOpcja)

		{

	case 1: void opcja1(); break;

	case 2: void opcja2(); break;

	default: std::cout << "Nie ma takiej opcji!" << std::endl; break;

	}


	getch ();

}

Aktualny kod


([alex]) #6

A przeczytać komunikat który ci daje kompilator to jest powyżej twoich możliwości?

dla cout

cout << zmienna;

dla cin

cin >> zmienna;


(Dawid Jureczko) #7

w aktualnym kodzie juz to poprawilem i nadal jest ten dlugi blad

wstawiam aktualna wercje rejestru

1>------ Build started: Project: giera, Configuration: Debug Win32 ------

1> main.cpp

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const std::error_code &)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(1085) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&,_Ty)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &&' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(968) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,unsigned char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(958) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const unsigned char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(951) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,signed char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(944) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const signed char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(937) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,_Elem)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(898) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const _Elem *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(851) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(811) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream &std::operator <<(std::basic_ostream &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(764) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,char)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(726) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2784: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &std::operator <<(std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &,const char *)' : could not deduce template argument for 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits> &' from 'std::istream'

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\ostream(679) : see declaration of 'std::operator <<'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(42): error C2676: binary '<<' : 'std::istream' does not define this operator or a conversion to a type acceptable to the predefined operator

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(46): error C2556: 'void opcja1(void)' : overloaded function differs only by return type from 'int opcja1(void)'

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(5) : see declaration of 'opcja1'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(46): error C2371: 'opcja1' : redefinition; different basic types

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(5) : see declaration of 'opcja1'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(47): error C2556: 'void opcja2(void)' : overloaded function differs only by return type from 'int opcja2(void)'

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(31) : see declaration of 'opcja2'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(47): error C2371: 'opcja2' : redefinition; different basic types

1> c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(31) : see declaration of 'opcja2'

========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

(Sawyer47) #8
case 1: void opcja1(); break;

  case 2: void opcja2(); break;

To nie jest wywołanie funkcji, o ile to chciałeś zrobić.


(Johny) #9

Masz projekt pod Windows,a to zwykła aplikacja konsolowa,załóż projekt Console Aplication,po drugie,nie musisz std:cout << tylko samo cout <<

if (nLiczba < nLiczba2)

{

cout << "Twoja liczba jest za mala" // za dużo ten średnik,nie ma jeszcze końca obiektu,to blok if-else

else

cout << "Twoja liczba jest za duza";

} ;


(Dawid Jureczko) #10

Wiec jak wywolac te funkcje??

peojekt to Win32 Aplication Console

gdy skasowalem ten srednik dalej jest blad.


(Adamek89) #11
if (nLiczba < nLiczba2)

{

cout << "Twoja liczba jest za mala" // za dużo ten średnik,nie ma jeszcze końca obiektu,to blok if-else

else

cout << "Twoja liczba jest za duza";

} ;

co to za brednie?

if (nLiczba < nLiczba2)

  cout << "Twoja liczba jest za mala";

else

  cout << "Twoja liczba jest za duza";

(Barry06) #12

W 42 linijce nadal wywołujesz "cin >> nOpcja" zamiast "cin << nOpcja" + to co napisał nr47 :

case 1: void opcja1(); break;

  case 2: void opcja2(); break;

Powinieneś napisać:

case 1: opcja1(); break;

 case 2: opcja2(); break;

(Dawid Jureczko) #13

No teraz jest juz lepiej prawie koniec :smiley:

teraz wyskakuje mi juz tylko takie cos:

1>------ Build started: Project: giera, Configuration: Debug Win32 ------

1> main.cpp

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(51): warning C4996: 'getch': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C++ conformant name: _getch. See online help for details.

1> c:\program files\microsoft visual studio 10.0\vc\include\conio.h(128) : see declaration of 'getch'

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(29): error C4716: 'opcja1' : must return a value

1>c:\users\dawid\desktop\dawid\giera\giera\main.cpp(34): error C4716: 'opcja2' : must return a value

========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

([alex]) #14

A którego słowa nie rozumiesz ?

Jak nie znasz angielskiego to wrzuć do google translatora.


(Agatonster) #15

Nocarz ,

Zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.