[C++]Problem z Kalkulatorem


(Altair938) #1

Siema.

Mam Taki problem, czyli:

Włacza się program i mamy 2 wybory kalkulatora do wyboru:

1) Szybki (Ten działa dobrze)

2) Rozbudowany

I teraz problem, jak naciskne 2, a potem napisze np. 1 to się wyłącza program.

Kod Programu:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

  system("TITLE Kalkulator By Effx03");

  system("COLOR 0A");

  cout <<"Wybierz Wersje Kalkulatora" << endl;

  cout << "1)Szybka" << endl;

  cout << "2)Rozbudowana" << endl;

  cout << "\nCopyright by Effx03" << endl;

  cout << "Pozdro Dla Shino ;)" << endl;

  cout <<"Wersja 1.0" << endl;


  int menu;

  cin >> menu;

  switch(menu)

  {

    case 1:

       system("TITLE Kalkulator By Effx03");

       system("COLOR 0A");

       system("cls");

       int sa;

       std::cout <<"Podaj Liczbe a: ";

       std:;cin >> sa;

       int sb;

       std::cout <<"Podaj Liczbe b: ";

       std::cin >> sb;


       cout << "a + b =" << sa + sb << endl;

       cout <<"a - b =" << sb - sa << endl;

       cout <<"a / b =" << sa / sb << endl;

       cout <<"a * b =" << sa * sb << endl;

       break;


        case 2:


  cout << "Wybierz typ:"<< endl;

  cout << "3)Dodawanie" << endl;

  cout << "4)Odejmowanie" << endl;

  cout << "5)Dzielenie" << endl;

  cout << "6)Mnozenie" << endl;

  cout << "\nCopyright by Effx03" << endl;

  cout << "Pozdro Dla Shino ;)" << endl;

  cout <<"Wersja 1.0" << endl;

   break;


    case 3:

       system("cls");

    std::cout << "Dodawanie\n";

    int a;

  std::cout << "Podaj a: ";

  std::cin >> a;


  int b;

  std::cout << "Podaj b: ";

  std::cin >> b;


  std::cout << "a + b = " << a + b << std::endl;

        break;

    case 4:

       system("cls");

    std::cout << "Odejmowanie\n";

      int c;

  std::cout << "Podaj a: ";

  std::cin >> c;


  int d;

  std::cout << "Podaj b: ";

  std::cin >> d;


  std::cout << "a - b = " << c - d << std::endl;        break;

        case 5:

           system("cls");

        std::cout << "Dzielenie\n";

      int e;

  std::cout << "Podaj a: ";

  std::cin >> e;


  int f;

  std::cout << "Podaj b: ";

  std::cin >> f;


  std::cout << "a / b = " << e / f << std::endl;

  break;

        case 6:

           system("cls");

        std::cout << "Mnozenie\n";

      int g;

  std::cout << "Podaj a: ";

  std::cin >> g;


  int h;

  cout << "Podaj b: ";

  cin >> h;


  cout << "a * b = " << g * h << endl;

  break;

}

  getch();

  return 1;

}

Z Góry thx :smiley:


(Trance) #2

Chyba podczas nauki C++ nie zrozumiałeś do końca fragmentu dotyczącego switch'a. Twój program po wyborze 2 w głównym menu wchodzi do case'a zadaniem którego wyświetlenie jest

cout << "Wybierz typ:"<< endl;

  cout << "3)Dodawanie" << endl;

  cout << "4)Odejmowanie" << endl;

  cout << "5)Dzielenie" << endl;

  cout << "6)Mnozenie" << endl;

  cout << "\nCopyright by Effx03" << endl;

  cout << "Pozdro Dla Shino ;)" << endl;

  cout <<"Wersja 1.0" << endl;

po tym następuje break który to kończy całą zabawę(program). Aby skorzystać z zaawansowanego :wink: kalkulatorka wystarczy w "głównym menu"

system("TITLE Kalkulator By Effx03");

  system("COLOR 0A");

  cout <<"Wybierz Wersje Kalkulatora" << endl;

  cout << "1)Szybka" << endl;

  cout << "2)Rozbudowana" << endl;

  cout << "\nCopyright by Effx03" << endl;

  cout << "Pozdro Dla Shino ;)" << endl;

  cout <<"Wersja 1.0" << endl;

wpisać cyfrę od 3 do 6. Gdy wpisujesz '2' program wyświetla menu i wyskakuje ze switcha, przechodzi do getch(); a wciśnięciem '1' kończysz program.

Mam nadzieję że nieco wyjaśniłem :wink:


(system) #3

Wszystko fajnie. Jednak załączasz na darmo.

Pod koniec strony :

Jest opisane, jak zmienić kolor tekstu za pomocą WinAPI.

http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Obsluga-strumienia-cout/323