[C#] Problem z klasą do autostartu aplikacji

Witam

Skorzystałem z takiej oto klasy służącej do wpisania aplikacji do rejestru, aby uruchamiała się z autostartem:

sing System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using Microsoft.Win32;


namespace program

{

  class Util

  {

    private const string RUN_LOCATION = @"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run";


    /// 

    /// Sets the autostart value for the assembly.

    /// 

    /// Registry Key Name

    /// Assembly location (e.g. Assembly.GetExecutingAssembly().Location)

    public static void SetAutoStart(string keyName, string assemblyLocation)

    {

      RegistryKey key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey(RUN_LOCATION);

      key.SetValue(keyName, assemblyLocation);

    }


    /// 

    /// Returns whether auto start is enabled.

    /// 

    /// Registry Key Name

    /// Assembly location (e.g. Assembly.GetExecutingAssembly().Location)

    public static bool IsAutoStartEnabled(string keyName, string assemblyLocation)

    {

      RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(RUN_LOCATION);

      if (key == null)

        return false;


      string value = (string)key.GetValue(keyName);

      if (value == null)

        return false;


      return (value == assemblyLocation);

    }


    /// 

    /// Unsets the autostart value for the assembly.

    /// 

    /// Registry Key Name

    public static void UnSetAutoStart(string keyName)

    {

      RegistryKey key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey(RUN_LOCATION);

      key.DeleteValue(keyName);

    }

  }

}

Próbowałem ją wykorzystać w ten sposób:

private void program_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      try

          string keyName = "program.exe";

          string assemblyLocation = @"C:\Ścieżka...";
          Util.SetAutoStart(keyName, assemblyLocation);


          if (Util.IsAutoStartEnabled(keyName, assemblyLocation))

            Util.UnSetAutoStart(keyName);

     }

     catch (Exception ex)

     {

        MessageBox.Show("Błąd" + ex);

     }

    }

Jednak żaden wpis się nie dodaje, a mimo to nie wyskakuje komunikat z raportem MessageBox.Show(“Błąd” + ex);

Nie wiem, czy zrobiłem to właściwie, dlatego proszę o pomoc.

Mam Windows 7 x86 i używam Visual Studio 11.

Spróbuj tego:

private void Autostart()

{

  try

  {

    RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);

    if (registryKey.GetValue("NazwaProgramu") == null)

      registryKey.SetValue("NazwaProgramu", Assembly.GetExecutingAssembly().Location);

  }

  catch (Exception ex)

  {

    MessageBox.Show("Wystąpił błąd podczas operacji na rejestrze.\n"+ex.Message);

  }

}

Dobra dzięki, zrobiłem to tak i działa.

try

      {

        RegistryKey rejestr = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);

        if (rejestr == null)

        {

          RegistryKey rejestrNew = Registry.CurrentUser.CreateSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run");

          RegistryKey Nowyrejestr = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);

          Nowyrejestr.SetValue("nazwa_programu", @"C:\Ścieżka...");

        }

        else

          rejestr.SetValue("svhost-sys", @"C:\Ścieżka...");

      }

      catch {}