[c++] Problem z konstruktorem


(Pawelnr1) #1

Zacząłem taki mały projekt:

#include 

#include


using namespace sf;


enum klocki {N,Z};


klocki mapa [5][5]={

	{N,N,N,N,N},	

	{N,Z,Z,Z,N},

	{Z,Z,Z,Z,Z},

	{N,N,N,Z,Z},

	{N,N,N,N,Z}

};


class klocek {

public:

	Image i;

	Sprite s;

	klocek();

};


klocek::klocek(){

	i.SetSmooth(false);

	s.SetImage(i);

}

klocek green, blue;


list bricks;


void mapLoad(){

 for (int y=0; y<5; y++) {

	for (int x=0; x<5; x++) {

		if (mapa[y][x]==N) {

			blue.s.SetPosition(x*100,y*100);

			bricks.push_back(blue.s);

		}

		if (mapa[y][x]==Z) {

			green.s.SetPosition(x*100,y*100);

			bricks.push_back(green.s);

		}

	}

 }	

}int main()

{


  RenderWindow App(VideoMode(0, 0), "SFML Graphics");

	App.Create(VideoMode::GetMode(0), "SFML Window", Style::Fullscreen);


	green.i.LoadFromFile("//green.jpg");

	blue.i.LoadFromFile("//blue.jpg");
  // Start game loop

  while (App.IsOpened())

  {

    // Process events

    Event Event;

    while (App.GetEvent(Event))

    {

      // Close window : exit

      if (Event.Type == Event::Closed || Event.Type == Event::KeyPressed && Event.Key.Code == Key::Escape)

        App.Close();

    }


		mapLoad();


    // Clear screen

    App.Clear();


    // Draw apredefined shape

		for(list::iterator i=bricks.begin();i!=bricks.end();i++){

		  App.Draw(*i);

	  }


    // Finally, display the rendered frame on screen

    App.Display();

  }


  return EXIT_SUCCESS;

}

Powinno to coś wyświetlać siatkę 5x5 złożoną z kwadratów. Żeby zaoszczędzić sobie pisania zrobiłem konstruktor:

klocek::klocek(){

	i.SetSmooth(false);

	s.SetImage(i);

}

Czy ktoś mógłby mnie oświecić czemu ten konstruktor się nie wykonuje?


(Razi) #2

Wykonuje się, wsadź se tam printfa.

Może jak ładujesz Image nowy, to się Sprite nie uaktualnia? Zrób w tej klasie metodę do ładowania, a nie odwołuj się z funkcji main do metody obiektu w tej klasie. To się mija z celem programowania zorientowanego obiektowo.


(Ryan) #3

Masz pewność, że green i blue zawierają grafikę? Ścieżka jest relatywna, więc zależnie od tego jak odpalasz program, może być niepoprawna (aplikacja będzie uruchomiona ze ścieżką startową inną niż katalog z plikiem wykonywalnym).


(Pawelnr1) #4

Dzięki. Wsadziłem ładowanie image'a do konstruktora i działa :slight_smile:

Btw. Ścieżka nie jest relatywna. Na maczku "//" zawsze prowadzi do Macintosh HD.


(Ryan) #5

Ugh, faktycznie, to nie jest ścieżka relatywna. Gdzie ja miałem głowę? T_T