C++ problem z konwersją zawartości jednego parametru do float


(arekk-99) #1

Witajcie.

Piszę pewien kod, który jest w pewien sposób powiązany z poprzednim. A mianowicie potrzebuję w tym momencie przekonwertować zawartość jednego klucza w pliku ini do float.

    char torque1[128];


(mikolaj_s) #2

Sprawdź co produkuje tajemnicza funkcja GetPrivateProfileString. W szczególności czy daje  ciąg znaków zakończony nullem


(nintyfan) #3

Co do tej funkcji, to nie widać, by był przekazywany wskaźnik. Czy jest to referencja?