[C]Problem z tablicą

Hej, otóż mam drobny problem z tablicami. Mam programik który drukuje mi określona tablicę.

Jednak zawsze ma ona 12 kolumn. Różna jest tylko liczba wierszy.

Nie wiem jak zrobić żeby liczyło mi sumę w każdej kolumnie.

to co napisałem:

#include 

#include 

#include 


int main()

{

int k=12;


int i,j,w;

int tablica[50][50];


 printf("\n podaj liczbe wierszy");

 scanf("%d",&w); for (i=0; i
 {

 for (j=0; j
  {

printf("\n podaj elmenty tablicy ");

  scanf("%4d", &tablica[i][j]);

  }

 }/*drukowanie tablic*/


//printf("\n\n wydruka tablicy: ");


printf("oto tablica wiersze to dobiorcy 1 u gury kolumny to miesiące od lewej styczęń - grudzień"); for (i=0; i
 {

 for (j=0; j

  printf("%4d", tablica[i][j]);

  printf("\n"); }/* TU CHCIAŁBYM ŻEBY LICZYŁO SUMĘ*/getch();

return 0;

}

Tylko proszę o dokładne objaśnienie o cały czas się uczę… :slight_smile:

Wykonaj pętle która przechodzi przez wszystkie kolumny i sumuje wartości. Nie widzę w tym jakiejś większej filozofii…

Dwie pętle. Zewnętrzną lecisz po kolumnach. Wewnętrzną po wierszach. Podczas przejścia do kolejnej kolumny sumę z tego etapu podajesz na ekran i zerujesz ją do następnego.

Proszę nazwać temat konkretnie bez zbędnych tagów.