[C++] Problem z tablicami


(Lord218) #1

Mam napisać taki program: Napisz program pobierający liczby do tablicy n wymiarowej ( n podaje użytkownik) a następnie zamienia miejscami element 1 z ostatnim, drugi z przedost. itd.

Błagam pomocy. Nie wiem jak zrobić to wczytanie do tablicy i sortowanie.


(Sawyer47) #2
 1. To praca domowa? → Regulamin

 2. Skoro tablica ma być N-wymiarowa to jaki rozmiar ma mieć każdy wymiar?


(Trance) #3

Wyaje mi się że chodzi o to że tablica ma być jednowymiarowa, n-elementowa jeżeli tak to chyba o to chodzi

#include 

#include 


using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{


  int ile;

  int liczba;

  int help;

cout<<"Ilosc elementow tablicy: ";

   cin>>ile;

  int *wsk=new int[ile];

  for(int x=0;x
      cout<<"Podaj: "<
      cin>>liczba;

      wsk[x]=liczba;

      }

   for(int x=0;x
      cout<<"El "<

      }    

      cout<<"\n\n A teraz zamienaimy\n\n";


    for(int x=0;x
      help=wsk[ile-x-1];

      wsk[ile-x-1]=wsk[x];

      wsk[x]=help;

      }      


      cout<<"\n\nI wyswietlamy\n\n";     for(int x=0;x
      cout<<"El "<

      }    


     delete[]wsk;  
  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

(Lord218) #4

chodzi o to że ilość elementów tablicy ma być podawana przez uzytkownika.

To nie jest praca domowa prubuję się czegoś nauczyć bo mam jutro test z tego.

-- Dodane 21.03.2009 (So) 9:53 --

Dobra działa dzięki.