[C++] Problem z wczytywaniem pliku


(niesuszek) #1

Witam. Mam problem z wczytywaniem pliku. Może ktoś wie w czym rzecz?

#include 

#include 

#include 


using namespace std;

string a;


class slownik

{

public:

	string slowo;

	slownik *nast;

	slownik(string a) : slowo(a), nast(NULL) {};


	void wypisz() 

	{ 

		cout<
	}


	void wypiszListe()

	{

		wypisz();

		if(nast!=NULL)

			nast->wypiszListe();

	}

};


slownik *wsk=NULL, *glowa=NULL;


int main()

{

	/* ~~~~~~~~OTWIERANIE PLIKU~~~~~~~~ */

	FILE *plik;

	if ((plik = fopen("plik1.txt", "r")) == NULL)

	{

		printf("Nie udalo sie otworzyc pliku\n");

		exit(1);

	}


	while(!feof(plik))		

	{

		if(glowa == NULL) 

			glowa = wsk = new slownik(a);


		else

		{

			wsk=glowa;

			while(wsk->nast!=NULL)

				wsk=wsk->nast;


			wsk->nast=new slownik(a);

		}


		fscanf(plik, "%s\n", wsk->slowo);

		wsk->nast = NULL ;		

	}


	fclose(plik);

	/* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */


	glowa->wypiszListe(); // wypisuje wczytana liste


	return 0;

}

([alex]) #2
   while(!feof(plik))