C++ Problem z wyświetlaniem z pliku

Witam

mam taki problem : otóż jest sobie program, który tworzy bazę danych w pliku txt.

Wszystkie funkcje działają jak należy, tylko po skompilowaniu, gdy wybiorę opcję, że chcę jeszcze raz wyświetlić menu, i wtedy wybiorę którąkolwiek opcję z menu, to wychodzą bzdury (np. wyświetla dane dobrze, ale gdy wcisnę “t”, aby zobaczyć menu jeszcze raz, i wtedy znów kliknę na wyświetlanie, to program wyświetla tylko jedną, pustą linijkę zamiast zawartości pliku. Inny przykład - za pierwszym razem poprawnie zapisuje dane do pliku, za kolejnym już wogóle nie zapisuje).

Oto kod :

#include

#include

#include

#include


using namespace std;


string marka,model,napis,slowo,moc,rocznik,przebieg,pojemnosc;

char decyzja;

short int wybor;


class samochod

{

   public:

       string marka;

       string model;

       string przebieg;

       string moc;

       string rocznik;

       string pojemnosc;


};


  samochod a;

  fstream plik;

  fstream plik2;


void dodawanie()

{

   cout<<"Podaj marke samochodu\n";

   cin>>a.marka;

   cout<<"Podaj model samochodu\n";

   cin>>a.model;

   cout<<"Podaj przebieg\n";

   cin>>a.przebieg;

   cout<<"Podaj moc w KM\n";

   cin>>a.moc;

   cout<<"Podaj rocznik\n";

   cin>>a.rocznik;

   cout<<"Podaj pojemnosc\n";

   cin>>a.pojemnosc;

   cout<<"Dodaje...\n";

   _sleep(1000);

   plik.open("save.txt",ios::app|ios::out);

   if(plik.is_open()==true)

   {

     plik<
     plik<
     plik<
     plik<
     plik<
     plik<
     plik.close();         

   }

   else

   cout<<"Nie udalo sie otworzyc\n";

}


void wyswietlanie()

{

   plik.open("save.txt",ios::in);

   if(plik.is_open()==true)

   {


    plik>>a.marka;

    plik>>a.model;

    plik>>a.przebieg;

    plik>>a.moc;

    plik>>a.rocznik;

    plik>>a.pojemnosc;


   while(!plik.eof()) //eof() - Funkcja ta służy do sprawdzania, czy wskaźnik pliku znajduje się na końcu pliku.

   {

     cout<<"Marka : "<
     plik>>a.marka;

     plik>>a.model;

     plik>>a.przebieg;

     plik>>a.moc;

     plik>>a.rocznik;

     plik>>a.pojemnosc;


   }

   plik.close(); 

   }

   else

   cout<<"Nie udalo sie otworzyc\n";

}


void usuwanie()

{

   cout<<"Podaj marke, model, rocznik i pojemnosc.\nTen samochod bedzie usuniety\n\n";

   cout<<"Marka :\n";

   cin>>marka;

   cout<<"Model :\n";

   cin>>model;

   cout<<"Rocznik :\n";

   cin>>rocznik;

   cout<<"Pojemnosc :\n";

   cin>>pojemnosc;

   plik.open("save.txt",ios::in);

   plik2.open("savetemp.txt",ios::app|ios::out);

   if(plik.is_open()==true && plik2.is_open()==true)

   {

    plik>>a.marka;

    plik>>a.model;

    plik>>a.przebieg;

    plik>>a.moc;

    plik>>a.rocznik;

    plik>>a.pojemnosc;   while(!plik.eof()) //eof() - Funkcja ta służy do sprawdzania, czy wskaźnik pliku znajduje się na końcu pliku.

   {

   if(a.marka==marka && a.model==model && a.rocznik==rocznik && a.pojemnosc==pojemnosc)

   {

     cout<<"Znaleziono taki pojazd, usuwam...\n";       

     goto dalej;

   }

   else 

   {

     plik2<
     plik2<
     plik2<
     plik2<
     plik2<
     plik2<
   }  

     dalej:   

     plik>>a.marka;

     plik>>a.model;

     plik>>a.przebieg;

     plik>>a.moc;

     plik>>a.rocznik;

     plik>>a.pojemnosc;


   } 

   plik.close();  

   plik2.close(); 

   }

   else

   cout<<"Nie udalo sie otworzyc\n";   remove("save.txt");

   rename("savetemp.txt","save.txt"); 


}void szukaj()

{

   cout<<"Podaj slowo jakie chcesz wyszukac\n";

   cin>>slowo;

   clrscr();

   plik.open("save.txt",ios::in);

   if(plik.is_open()==true)

   {

    plik>>a.marka;

    plik>>a.model;

    plik>>a.przebieg;

    plik>>a.moc;

    plik>>a.rocznik;

    plik>>a.pojemnosc;


   while(!plik.eof()) //eof() - Funkcja ta służy do sprawdzania, czy wskaźnik pliku znajduje się na końcu pliku.

   {

   if(a.marka==slowo || a.model==slowo || a.przebieg==slowo || a.moc==slowo || a.rocznik==slowo || a.pojemnosc==slowo)

   {

     cout<<"Marka : "<
   }

     plik>>a.marka;

     plik>>a.model;

     plik>>a.przebieg;

     plik>>a.moc;

     plik>>a.rocznik;

     plik>>a.pojemnosc;

   } 

   plik.close(); 

   }

   else

   cout<<"Nie udalo sie otworzyc\n";  

}


int main()

{

  do{

  clrscr();

  cout<<"Menu\n\n";

  cout<<"1 - dodawanie\n";

  cout<<"2 - usuwanie\n";

  cout<<"3 - wyszukiwanie\n";

  cout<<"4 - wyswietlanie\n";

  cout<<"5 - koniec\n\n";

  cout<<"Podaj swoj wybor\n";

  cin>>wybor;

  switch(wybor)

  {

   case 1:

      {

       clrscr();

       dodawanie();

       break; 

      }

   case 2:

      {

       clrscr();

       usuwanie();

       break; 

      }

   case 3:

      {

       clrscr();    

       szukaj();

       break; 

      }

   case 4:

      {

       clrscr();

       wyswietlanie();

       break; 

      }

   case 5:

      {

       return 0;

       break; 

      }

   }


   cout<<"\nCzy chcesz powtorzyc (n/t)?\n";

   cin>>decyzja;

   }while(decyzja!='n');

   system("PAUSE");

   return 0;

}


   // getline(plik,napis);

   // cout<

przed:

plik.close();

lub przed:

plik.open(…);

daj:

plik.clear();

Dzięki wielkie :wink: !!

Nie było by tych problemów gdyby nie używałeś bez sensu zmiennych globalnych.

Które zmienne globalne powodują takie błędy?

PS. Jak zrobić pełny ekran (nie kombinacją klawiszy, tylko jakoś w programie) w konsoli?

Oczywiście że ta której flagi musiałeś czyścić za pomocą

plik.clear();

czyli:

fstream plik;

Jeżeli chodzi ci o windows to: SetConsoleDisplayMode()