C++ problem z wyswietleniem zawartosci pliku

Witam napisałem program który tworzy baza danych i zapisuje ją do pliku ale mam problem z wyświetleniem zawartości pliku wywala błąd…

(po zamknięciu programu i odpaleniu go ponownie nie da się wyświetlić zawartości pliku).

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Oto kod programu:

#include 

#include 

#include 

#include using namespace std;


struct rekord

{

  char marka[30];

  char model[30];

  int rok;

  float cena;

  int przebieg;


};


void wyswietl(rekord *wsk, int i, int &licznik);

void dodaj(rekord *wsk,int i, int &licznik);
int main()

{ int licznik=0;

  int ile;

  char z;

  rekord *wsk;

  rekord baza[100];

  do{

    system("cls");


    cout << "Komis samochodowy:" << endl;

    cout << "1-Dodaj" << endl;

    cout << "2-Wyswietl" << endl;

    cout << "3-Szukaj" <
    cout << "4-Wczytaj z pliku" <
    cout << "5-Zapisz do pliku" <
    cout << "6-Wyjscie" <
    cin>>z;

int licznik2=licznik-1;


 switch (z)

  {

    case '1' :

    system("cls");

    cout<<"Dodawanie samochodu"<
    wsk=&baza[licznik];

    dodaj(wsk,ile,licznik);

    break;


    case '2' :

    system("cls");

    cout<
    cout<<"Zawartosc bazy danych: "<

    wyswietl(wsk,ile,licznik);

    cout<<"dowolny klawisz aby wyjsc"<
    getch();

    break;


    case '3' :

    system("cls");

    break;

 //wczytanie z pliku===========================================

    case '4' :

    {

    system("cls");


        ifstream mojplik;

        mojplik.open("abc.txt");


        while(!mojplik.eof())

        {


          mojplik>>wsk->marka;

          mojplik>>wsk->model;

          mojplik>>wsk->rok;

          mojplik>>wsk->przebieg;

          mojplik>>wsk->cena;


        wsk++;

        }

        mojplik.close();

    }


    break;

//zapis do pliku ==============================================

    case '5' :

    {

      system("cls");

      ofstream mojplik;

      mojplik.open("abc.txt");

      //mojplik<
    for(int b=0;b
      {

        wsk--;

      }    for (int z=0;z
      {

        mojplik<<(*wsk).marka<<" "<model<<" "<rok<<" "<przebieg<<" "<cena<
        wsk++;

      }
    mojplik.close();

    wsk--;

     }

  break;

   }  }while(z!='6');  return 0;

}


//=======================Wyswietlanie========================

void wyswietl(rekord *wsk, int i, int &licznik)

{

  i=licznik;

  int g=licznik-1;

  for(int b=0;b
  {

    wsk--;

  }

  int a=licznik;

  cout<<"Ilosc samochodow w bazie: "<
  cout<
  for (int a=0;a
  {

    cout<
  cout<<"Dane samochodu numer "<
  cout<<"marka: "<<(*wsk).marka<
  cout<<"model: "<<(*wsk).model<
  cout<<"rok: "<<(*wsk).rok<
  cout<<"przebieg: "<<(*wsk).przebieg<<"km"<
  cout<<"cena: "<<(*wsk).cena<<"zl"<  wsk++;


  }


}

//=======================Dodawanie=========================


void dodaj(rekord *wsk,int i,int &licznik)

{    cout<<"podaj marke: "<
    cin>>(*wsk).marka;

    cout<<"podaj model: "<
    cin>>(*wsk).model;

    cout<<"podaj rok: "<
    cin>>(*wsk).rok;

    cout<<"podaj przebieg: "<
    cin>>(*wsk).przebieg;

    cout<<"Podaj cene:"<
    cin>>(*wsk).cena;

    wsk++;

    licznik++;}

//=======================Szukanie======================[/code]

przy zapisie używasz licznik2 który ma się nijak do obecnego stanu licznik.

Proszę czytać ze zrozumieniem, problem jest z wyświetlaniem a nie z zapisem…

Program zapisuje poprawnie jedyny problem jest z wczytaniem zawartości pliku.

Zmienna zaraz po utworzeniu zawiera to, co znajdowało się w miejscu w pamięci, w którym została umieszczona.

Używasz wszędzie zmiennej wsk, ale ustawiasz ją tylko w opcji „1-Dodaj”.

Jeśli bez ręcznego dodania jakichś danych, od razu weźmiesz wczytywanie z pliku to dane zostaną wczytane pod losowy adres w pamięci.

Pomyśl też nad lepszym formatowaniem kodu, bo ciężko się czyta.

Polecam też: http://www.intercon.pl/~sektor/cbx/, http://xion.org.pl/productions/texts/coding/megatutorial/ oraz http://www.youtube.com/user/GynvaelColdwind.

Wczytuje dane z pliku za pomocą:

ifstream mojplik;

mojplik.open(“abc.txt”);

while(!mojplik.eof())

{

string line1;

getline(mojplik, line1, ‘;’);

cout<

Ale pojawia się problem z przypisaniem zmiennej string do zmiennej char/int i nie wiem jak sobie z tym poradzić… ;/