[C++] Program do losowania, źle działa

Witajcie, jestem słaby w programowaniu (o ile mój stopień można tak nazwać), uczę się z kursu i mam problemy z programem do losowania, który napisałem. Program ma losować 999 liczb, wyświetlić je i zsumować, ale po skompilowaniu, wyświetla jedną liczbę i sumę 0. A wygląda on tak:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <cstdio>
#include <conio.h>
using namespace std;

void wylosujLiczby( int tablica[999] , int licznik, int minimalna, int maksymalna)
{
  srand( time( NULL ));
  licznik - 999;
  do
  {
    tablica[licznik] = (rand() % (maksymalna - minimalna + 1)) + minimalna;
    licznik++;
  }while(licznik < 999);
}

void wypiszLiczby( int tablica[999] , int licznik)
{
  licznik - 999;
  cout << "Oto liczby: ";
  do
  {
    cout << tablica[licznik] << ", ";
    licznik++;
  }while(licznik < 999);
}

int obliczSume(int tablica[999] , int licznik)
{
  int a;
  a = 0;
  licznik - 999;
  do
  {
    a + tablica[licznik];
    licznik++;
  }while(licznik < 999);
  return a;
}

int main()
{
  int tablica[999];
  wylosujLiczby( tablica, 999, 4, 10 );
  wypiszLiczby( tablica, 999 );
  int iSuma = obliczSume ( tablica, 999 );
  cout << "Suma liczb wynosi: " << iSuma << endl;
  getch();
  return 0;
}

To jest wersja podstawowa, którą mam zamiar przerobić, żeby była możliwość wybrania opcji, wyświetlenia danego zakresu liczb wylosowanych (np. od pięćdziesiątej do setnej) i zsumowania ich.

 

Długo się nad tym zastanawiam, ale nadal nie wiem co mam zrobić, żeby wyświetliło wszystkie liczby i je zsumowało. Prosiłbym o pomysły i z góry za nie dziękuję.

Zamiast do…while użyj for

licznik - 999 powinno być licznik -= 999

Dzięki, wyświetlanie działa, ale zastanawiam się jak przestawić sumowanie na for, miałbyś jakąś radę?

int obliczSume(int tablica[999] , int licznik)
{
int a;
a = 0;
for(int i = 0;i<liczbnik;i++)

{
a += tablica[i];
}
return a;
}

Dzięki wielkie, wszystko działa.