[C++] Program do zmiany nazw katalogów


(Kukicola) #1

Piszę program który zmienia nazwy katalogów z formatu 12-12-12_3232332233223cos4334348 do cos_12-12-12. Program działa lecz nie zmienia polskich nazw folderów. Oto kod:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

  int p,k;

  char kat[100];

  char out[100];

  char zap[300];

  char data[10];

  system("dir /b > dir.txt");

  FILE * katalogi;

  katalogi=fopen ("dir.txt","r");

  while(!feof(katalogi)) {

        fscanf(katalogi,"%s",kat);

        if(!(kat[0]>='0' && kat[0]<='9')) continue;

        p=0;

        for(int i=0; i<8;i++) {

            data[i]=kat[i];

            }

        for(int i=0; i
            if(((kat[i]>='A' && kat[i]<='Z') || (kat[i]>='a' && kat[i]<='z')) || kat[i]=='.') {

                    out[p]=kat[i];

                    p++;

                    }

            }

        for(int i=0;i<300;i++) zap[i]=0; 

        zap[0]='r';

        zap[1]='e';

        zap[2]='n';

        zap[3]='a';

        zap[4]='m';

        zap[5]='e';

        zap[6]=' ';

        k=7;

        for(int i=0; i
            zap[k]=kat[i];

            k++;

            }

        zap[k]=' ';

        k++;

        for(int i=0; i

            zap[k]=out[i];

            k++; }

        zap[k]='_';

        k++;

        for(int i=0; i<8;i++) {

            zap[k]=data[i];

            k++; }

        printf("\n%s\n",zap); 

        system(zap);        

        }

  getch();

  return 0;

}

Co powinienem zmienić aby ten program działał prawidłowo?


(Sawyer47) #2

Skoro piszesz w C++, to możesz chyba skorzystać z dobrodziejstw string i iostream? To uprościło by kod.

Co do zmiany nazwy to może prościej będzie usunąć zbędne znaki niż kopiować te, które mają zostać? (opierając się na "12-12-12_3232332233223cos4334348 do cos_12-12-12" - z tego co widzę, to usuwasz tylko cyfry po 9 znaku)