C# Program działający do podania komendy dalej/koniec

Witam, piszę program zbierający dane kontaktowe znajomych i jako, że dopiero uczę się programowania w CiSzarpie nie mam pojęcia jakich zmiennych użyć aby program zbierał te dane tak jakby w pętli do momentu podania przez użytkownika komendy “koniec” oraz by przechodził do początku pętli po podaniu komendy “dalej”.

Wszystko co ma się powtarzać w pętelkę z warunkiem logicznym, if’y z użyciem https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/858x0yyx(v=vs.110).aspx do sprawdzenia czy dalej czy koniec. Całego rozwiązania nie dostaniesz, bo to tak prosty i podstawowy przypadek że musisz sam to ogarnąć żeby ruszyć dalej z nauką.

Jeśli wrzucę wszystko w If’a to nawet na początku będzie wymagał wpisania komendy odpowiedzialnej za powtarzanie funkcji.

do
{
}while(cmd != "koniec")

 

Tak jak napisał wyżej Fizyda - taka pętla wpierw robi instrukcje a dopiero potem sprawdza warunek.

Mam kolejny problem dotyczący innego zadania.

while (start != "start") ;
        {
          StreamWriter Dziennik = new StreamWriter("asdf.txt");

          Dziennik.WriteLine("Captain’s log");

          Dziennik.WriteLine("Stardate" + " " + thisDay.ToString("d"));

          Dziennik.WriteLine(Console.ReadLine());

          Dziennik.WriteLine("Jean-Luc Picard");

          end = Console.ReadLine();
          Dziennik.Close();
        }
        while (end != "koniec") ;

Nie ma takiej pętli w żadnym języku.

Albo do{…}while() albo while(){}.

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Write 'start'...");
      var start = Console.ReadLine();
      if (start != null && start.Equals("start", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        AddToLog("asdf.txt");
    }

    private static void AddToLog(string logFile)
    {
      var thisDay = DateTime.Today;
      using (var log = new StreamWriter(logFile))
      {
        Console.WriteLine("Captain’s log");
        log.WriteLine("Captain’s log");
        Console.WriteLine("Stardate" + " " + thisDay.ToString("d"));
        log.WriteLine("Stardate" + " " + thisDay.ToString("d"));
        while (true)
        {
          var line = Console.ReadLine();
          if (!string.Equals(line, "end", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            log.WriteLine(line);
          }
          else
          {
            break;
          }
        }
        Console.WriteLine("Jean-Luc Picard");
        log.WriteLine("Jean-Luc Picard");

      }
    }
  }

Przeanalizuj sobie, zadawaj pytania.

Dziękuje za pomoc ale taka opcja rozwiązania zadania jest zbyt trudna dla mnie patrząc na to, że muszę wiedzieć dokładnie co za co odpowiada w zadaniu.