[C++] Program nie działa w sposób taki jakbym chciał


#1

Jestem początkujący.Używam Code::Blocks,kompilator MinGw.Chciałbym by program dostał jedną liczbę całkowitą i napisał,czy jest to liczba dwucyfrowa/jednocyfrowa i czy jest ujemna/dodatnia.Niestety nie wychodzi to wcale.Proszę o wyjaśnienie,co źle robię i jak powinienem napisać to poprawnie.

#include 

#include 

#include 

#include 

using namespace std ;


int main ()

{

    int Liczba1 ;

cout << "Wpisz jedną liczbe: ";

cin >> Liczba1 ;


if ( Liczba1 > 9 && Liczba1 < -9 ) 

{

   cout << Liczba1 << " to liczba dwucyfrowa" ;

}

else

{

    cout << Liczba1 << " to liczba jednocyfrowa " ;

}

getch();

if (Liczba1 < 0)

{

 cout << Liczba1 << " to liczba ujemna" ;

}

else (Liczba1 > 0 ) ;

cout << Liczba1 << " to liczba dodatnia" ;

}

(Rolek0) #2

Żadna liczba całkowita nie jest jednocześnie większa od 9 i mniejsza od -9 :wink:

  • [*:d1acaykb]&& - i[*:d1acaykb]|| - lub

Po else nie podaje się warunku.


#3

Dziękuje.A czy jest możliwość,aby program wypisał Liczba jest ujemna/dodatnia i jednocyforwa/dwucyfrowa w jednym poleceniu zamiast w dwóch?


(Rolek0) #4

http://ideone.com/OZnbWy