[C] Program przestał działać, nie wiem czemu


(Tomekandr) #1

http://wklej.org/id/1734857/ Program ma pobierać od użytkownika ciąg znaków oraz pojedynczy znak a następnie zwrócić miejsce pierwszego wystąpienia znaku c w ciągu s. Nie mogę używać gotowej funkcji strstr.


(Jurczak Jakub) #2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int STRSTR(char *ws, char *wc)
{ int i;
  int len1 = strlen(ws);
  for (i=0; i < len1; i++)
  {
    if(*(ws+i) == *(wc)){ return i;}

  }
    return -1;
}

int main()
{
char s[80];
int p;
printf("podaj s \n");
gets(s);
char *ws = s;
char c;
printf("podaj c \n");
scanf("%c", &c);
char *wc = &c;
p = STRSTR(ws, wc);
printf("WYNIK: %d",p);
return 0;
 }