[C] Przechowywanie tablicy char w liście

Witam, mam mały problem z tym kodem:

typedef struct przedmiot {
  struct przedmiot *next;
  unsigned long cena;
  int wystawa;
  char nazwa[10];
 } el_listy;

el_listy *first;

 void wypisz_liste(el_listy *lista)
 {
   int counter=0;
  el_listy *wsk=lista;
  while( wsk != NULL )
   {
     counter++;
     printf("\n%d.Nazwa: %s", counter, wsk-nazwa);
   printf ("\n%d\n", wsk-cena);
   wsk = wsk-next;
   }
   getchar();
 }


void dodaj_przedmiot (el_listy *lista)
{
  int cena;
  char nazwa[10]={'0'};
  int wystawa;
  char tempo[10];
  printf("\nPodaj nazwe przedmiotu:");
  scanf("%s", nazwa);
  printf("\nPodaj cene:");
  scanf("%d", cena);
  printf("\nNaa wystawe (1 true 0 false): ");
  scanf("%d", wystawa);
  el_listy *wsk, *nowy;
  wsk=lista;
  while(wsk-next!=NULL)
  {
    wsk=wsk-next;
  }
  nowy=(el_listy*) malloc(sizeof (el_listy));
  nowy-cena=cena;
  nowy-nazwa[10]=nazwa[10];
  nowy-wystawa=wystawa;
  tempo[10]=wsk-nazwa;
  nowy-next=NULL;
  wsk-next=nowy;

}

Funkcja dodaj_przedmiot ma problem z przepisaniem wartości ze zmiennej nazwa na wsk-nazwa. Czy widzi ktoś tutaj jakiś błąd? 

http://lmgtfy.com/?q=c+string+copy

Dzięki wielkie, działa :slight_smile: