[c++]Przeciążenie: operator==,jak to zrobić?

Hej, mam problem z przeciązeniem operatora == (właściwie nie wiem jak).

2 //ilosc operacji

1 //dodanie

a //nazwa

1 //ilosc fanow

1 //dodanie aktora

a //te same dane

1 //te same dane

 

powinno zostać wyświetlone info: NIE juz jest taki sam

 

Czyli chcę przeciążyć operator żeby sprawdzał mi 2 obiekty czy liczba fanów i nazwa są takie same jeśli tak to niech wyświetli “NIE juz jest taki sam”

#includeiostream
#includestdio.h
#includestring

using namespace std;

int liczbaoperacji;
int operacja;
int liczbafanow;
int ilemaxmoznastracic;
string dane;

class Aktor
{
public:
  string dane;
  int liczbafanow;
  Aktor * next;
  Aktor * prev;
  Aktor();

};
Aktor::Aktor()
{
  next = NULL;
  prev = NULL;
}


bool operator== ( Aktor a, Aktor b )
{
  return a.liczbafanow == b.liczbafanow a.dane == b.dane;
}


class Lista
{
public:
  Aktor * head;
  Aktor * tail;
  Lista();
  bool IsEmpty();
  void Add(Aktor *nowy);
};

Lista::Lista() //konstruktor
{
  head = NULL;
  tail = NULL;
}

bool Lista::IsEmpty()
{
  if (head==NULL tail==NULL)
    return true;
  else
    return false;
}


void Lista::Add(Aktor *nowy)
{

  if(IsEmpty()) //gdy pusta ....pierwszy,ostatni, gdzies w srodku
  {
    tail=nowy;
    head=nowy;
    printf("TAK pierwszy element\n");
    return; //wyjdz z funkcji
  }
  Aktor *tymczasowy = head;
  if(nowy==tymczasowy)
  { //nie dodawaj jesli taki sam jest w liscie, a w liscie jest tylko 1 element
    printf("NIE juz jest taki sam\n");
    return;
  }
}

int main()
{
  //ios_base::sync_with_stdio(0);
  Lista nowalista;
  scanf("%d",liczbaoperacji);
  for(int i=0;iliczbaoperacji;++i)
  {
    scanf("%d",operacja);
    if(operacja==1) //dodanie aktora
    {
      Aktor *nowyaktor = new Aktor;
      getline(cin, dane);
      getline(cin, dane);
      scanf("%d",liczbafanow);
      nowyaktor-dane=dane;
      nowyaktor-liczbafanow=liczbafanow;
      nowalista.Add(nowyaktor);
    }

  }

  return 0;
}

 

honduss, proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie, używając opcji EDYTUJ , później Użyj pełnego edytora , popraw tytuł tematu, tak aby mówił konkretnie o problemie.

Poza tym, na forum używamy polskich znaków (ż, ł, ć, ś, ą itp.). Proszę wyedytować swojego posta i poprawić co trzeba.

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.

void Lista::Add(Aktor *nowy)
Aktor *tymczasowy = head;

Zmienne “nowy” i “tymczasowy” są typu Aktor *, a przeciążasz operator porównania na typ Aktor.

 

if(nowy==tymczasowy)

To jest więc porównanie wskaźników (adresów).

Po dokonaniu dereferencji

if(*nowy == *tymczasowy) {

komunikat jest wyświetlany.

dzięki śliczne :slight_smile:

A czy nie było na dole dopisane że bez użycia STL ?