[C++]Przedział liczbowy


(Krzysztof Hyb) #1

Witam

Mam taki program:

#include 

#include 

#include 


#define N 5


main()

{

 int i, znacznik=0;

 float t[N], szukana;

 clrscr();

 for (i=0;i
  {

   cout<<"t["<
   cin>>t[i];

  }

 cout<
 cout<<"Podaj wartosc szukana "<
 cin>>szukana;

 for (i=0;i
  if (szukana==t[i])

   {

    cout<<"Znaleziono pod indeksem nr "<
    znacznik=1;

   }

 if (znacznik==0);

  cout<<"NIE ZNALEZIONO SZUKANEJ"<
getchar();

getchar();

}[/code]

I muszę zmodyfikować go w taki sposób, by wyszukiwał mi przedział liczbowy od A do B. Ma być też zabezpieczenie by A musiało być mniejsze lub równe B.

Używam C++ Builder 6

Z programowania jestem bardzo słaby i nie wiem jak się za to zabrać. Myślałem nad czyś typu że do podanej liczby A dodaje 1 aż dojdzie do B i wyświetla cały przedział ale nie wiem jak to przenieść na język c++.

Będę wdzięczny za pomoc.


(Bela Daniel) #2

include

include

include

define N 5

main()

{

int i, znacznik=0;

float t[N], szukanaA, szukanaB;

clrscr();

for (i=0;i

{

cout<<"t["<

cin>>t_;_

}

cout<

cout<<"Podaj wartosc szukana A"<

cin>>szukanaA;

cout<<"Podaj wartosc szukana B"<

cin>>szukanaB;

if (szukanaA

for (i=0;i

if ((t__>=szukanaA)&&(t__<=szukanaA))

{

cout<

znacznik=1;

}

else cout<=B";

if (znacznik==0);

cout<<"znaleziono cyfr z podanego zakresu"<

getchar();

getchar();

}

proszę ciebie bardzo


([alex]) #3
if ((szukanaA<=t[i])&&(t[i]<=szukanaB)) [/code]