[C++]przekazywanie danych pomiędzy klasami


(Takijeden89) #1

Witam,

pewnie banalne, ale rozwiązania szukam, szukam i nie mogę znaleźć - pewnie nie wiem czego szukać....

Przykład problemu:

class Zespolona{

  public:

    float Re;

    float Im;

}


class KlasaPosredniczaca{

  public:

    Zespolona TabStosu[ROZMIAR];

  public:

    void Zapisz(Zespolona Z);

    Zespolona Daj(int Indeksik);

};


void KlasaPosredniczaca::Zapisz(Zespolona Z){

  TabStosu[Indeks++]=Z;

}


Zespolona KlasaPosredniczaca::Daj(int Indeks){

  return TabStosu[Indeks];

}


class KlasaGlowna{

  private:

  KlasaPosredniczaca Stos;

  public: 

    Zespolona DodajDwie();

    Zespolona MnozDwie(); 

};


Zespolona KlasaGlowna::DodajDwie(){

  return Stos.TabStosu[Indeks-1]=Stos.TabStosu[Indeks]+Stos.TabStosu[Indeks-1];

}

Problem:

Wywołując w main() funkcje "KlasaGlowna.DodajDwie()" otrzymuje wynik-śmieci. Problem jest pomiędzy KlasaPosredniczaca a KlasaGlowna(dane się właśnie nie przekazują), jak to się powinno robić?

(oczywiście po drodze są przęciążenia wejscia/wyjscia, znaku +/* - działające dobrze(sprawdzone))


(Pkolaczk) #2

Debuggera nie masz? Na oko z kodem jest wszystko ok. Problem leży raczej poza tym co wkleiłeś. Jesteś pewien, że indeksem nie wyjeżdżasz poza rozmiar stosu?


(Takijeden89) #3

Indeksu nie przekroczyłem. Już to tak wytestowałem/zmodyfikowałem, że nie mam prawie gdzie;P.

Cały kod programu w wersji testowej(kompilujący się, wideć te wyniki-śmieci):

# include 


using namespace std;


# define ROZMIAR 10


int Indeks=2;


class Zespolona{

  //private:

  public:

    float Re;

    float Im;


  public:

    //przeciazenie dla dodawania dwoch liczb zespoloncyh

    Zespolona operator +(Zespolona Z){

      Zespolona Suma;

      Suma.Re=Re+Z.Re;

      Suma.Im=Im+Z.Re;

      return Suma;

    }    

    Zespolona operator -(Zespolona Z){

      Zespolona Suma;

      Suma.Re=Re-Z.Re;

      Suma.Im=Im-Z.Re;

      return Suma;

    }    

    Zespolona operator *(Zespolona Z){

      Zespolona Iloczyn;

      Iloczyn.Re=Re*Z.Re-Im*Z.Im;     

      Iloczyn.Im=Re*Z.Im+Im*Z.Re;           

      return Iloczyn;

    }

    Zespolona operator /(Zespolona Z){

      Zespolona Iloraz;

      Iloraz.Re=(Re*Z.Re+Im*Z.Im)/

           (Z.Re*Z.Re+Z.Im*Z.Im); 

      Iloraz.Im=(Im*Z.Re-Re*Z.Im)/

           (Z.Re*Z.Re+Z.Im*Z.Im);      

      return Iloraz;

    }

  };


//Przeciazenie operatora wejswcia


istream & operator >> (istream & StrmWej, Zespolona & Z){

  char Znak;

  StrmWej>>Z.Re;

  StrmWej>>Znak;

  if(!(Znak=='+'||Znak=='-')){cerr<<"niepoprawny format (1)";exit(1);}

  StrmWej>>Z.Im;

  if(Znak=='-'){Z.Im=-Z.Im;}

  StrmWej>>Znak;

  if(Znak!='i'){cerr<<"niepoprawny format (2)";}


  return StrmWej;

}


//Przeciazenie operatora wyjscia

ostream &operator <<(ostream &ostrm, Zespolona Z){

  if(Z.Im<0){

    return ostrm <
  }else{

    return ostrm <
  }

}

class KlasaPosredniczaca{

  public:

    Zespolona TabStosu[ROZMIAR];

  public:

    void Zapisz(Zespolona Z);

    Zespolona Daj(int Indeksik);

};


void KlasaPosredniczaca::Zapisz(Zespolona Z){

  TabStosu[Indeks++]=Z;

}


Zespolona KlasaPosredniczaca::Daj(int Indeks){

  return TabStosu[Indeks];

}


class KlasaGlowna{

  //private:

  public:

  KlasaPosredniczaca Stos;

  public: 

    Zespolona DodajDwie();

    Zespolona MnozDwie(); 

};


Zespolona KlasaGlowna::DodajDwie(){

  return Stos.Daj(Indeks)+Stos.Daj(Indeks-1);

  //return Stos.TabStosu[Indeks-1]=Stos.TabStosu[Indeks]+Stos.TabStosu[Indeks-1];

}

Zespolona KlasaGlowna::MnozDwie(){

  return Stos.TabStosu[Indeks-1]=Stos.TabStosu[Indeks]*Stos.TabStosu[Indeks-1];

}


void WyswietlMenu(){

  cout<<"This is MENU"<
} 


int main(){


Zespolona Z;

KlasaPosredniczaca KP;

KlasaGlowna KG;


KP.TabStosu[0].Re=2;

KP.TabStosu[0].Im=2;

KP.TabStosu[1].Re=5;

KP.TabStosu[1].Im=-3;

KP.TabStosu[2].Re=4;

KP.TabStosu[2].Im=4;

KP.TabStosu[3].Re=5;

KP.TabStosu[3].Im=5;WyswietlMenu();


cout<<"Mnoż: "<
cout<<"Dodaj: "<
cout<<"\nTablica z KlasyPosredniczacej: "<
cout<<"Tablica poprzez KlaseGlowna: "<
cout<<"Daj: "<


 cin>>Z;

return 0;  

}

Debugger? Jeszcze gdybym wiedział jak go zastosować przy tym problemie.


(Sawyer47) #4

Definiujesz obiekt KlasaGlowna KG; ale nie wpisujesz tam żadnych danych, więc wszelkie operacje na tym obiekcie nie mają sensu. że nie wspomnę już o używanie zmiennej globalnej wewnątrz klasy...


(Zulowski) #5

Hmm, jak to jak, dodajesz zmienne których wartość Cię interesuje, ustawiasz sobie break-pointa zaraz przed rozpoczeciem dzialan na nich, i wykonujesz krok po kroku, sprawdzając wartosci i wykonywanie kodu...

Chyba jedno z najprostszych zastosowań.