[C++] Przekazywanie sterowania


(Krzychu224) #1

Piszę program obiektowo w C++ w którym mam klasę, której funkcje wyświetlają poszczególne Menu w programie (całość jest pod konsolę).

Wywołuję funkcję obiektu z funkcji main()

obiekt_w_ktorym_są_funkcje_wyswietlające_menu.WyswietlMenuG();

Poruszanie się po menu jest zrobione w pętli while(1) - pobieram znak z klawiatury i odpowiednia opcja jest podświetlana. Gdy ktoś wciśnie enter funkcja MenuGlowne odpalana inna funkcje (np. WyswietlMenuP())

Gdy użytkownik wybierze już wszystkie parametry, chciałbym żeby sterowanie wróciło do funkcji main() i jedna ze zmiennych z obiektu została przekazana do konstruktora innego obiektu.

Czy ktoś wie jak to zrobić?


(Bkcotm) #2

Robisz break i wychodzisz z tej pętli do main().

Ale przydałoby się więcej info, jakiś kod etc.


([alex]) #3
#include 

using namespace std;


struct Menu;

void submenu(const Menu*);

void crt(const Menu*) { cout<<"Create something"<
void add(const Menu*) { cout<<"Add something"<
void del(const Menu*) { cout<<"Delete something"<
void rptvert(const Menu*) { cout<<"Show verticaly"<
void rpthorz(const Menu*) { cout<<"Show horizontaly"<
void load(const Menu*) { cout<<"Load from file"<
void save(const Menu*) { cout<<"Save to file"<

const struct Menu { const char *text; void (*fun)(const Menu*); const Menu *sub; }

 RptMenu[]=

  {

   {"Pionowo",rptvert},

   {"Poziomo",rpthorz},

   {"Wroc"},

  },

 MainMenu[]=

  {

   {"Nowy",crt},

   {"Dodaj",add},

   {"Usun",del},

   {"Pokaz (sub)",submenu,RptMenu},

   {"Wczytaj z pliku",load},

   {"Zapisz do pliku",save},

   {"Koniec"},

  }

 ;


void submenu(const Menu *menu)

 {

  cout<
  while(true)

   {

   cin.sync();

   unsigned n=0;

   const Menu *tmp=menu;

   while(tmp->fun) cout<<(++n)<<": "<<(tmp++)->text<
   cout<<"0: "<text<
   unsigned m;

   if((cin>>m)&&(m<=n))

    {

     if(!m) break;

     const Menu *tmp=menu+m-1;

     tmp->fun(tmp->sub);

    }

   else

    {

     cin.clear();

     cout<<"Nie ma takiej opcji"<
    }

   }

  cout<
 }


int main()

 {

  submenu(MainMenu);

  return 0;

 }

Obczaj to - bardzo łatwo się przerabia na klasy.


(Krzychu224) #4

Tylko program będzie już w innej pętli bo z funkcji wyświetlającej jedno menu jest wywołanie innych

Kod:

Funkcja main:

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{


	MenuGlowne tytan;

	tytan.WyswietlG();


	return 0;

}

Funkcja WyswietlG:

void MenuGlowne::WyswietlG(void)

{

	while(1)

	{

		bialy();

		system("cls");

		printf("\t\t SSSS kk\n");

		printf("\t\t SS SS kk\n");

		printf("\t\t SS SS kk\n");

		printf("\t\t SS nnnnn aaaa kk kk eeee\n");

		printf("\t\t SSS nn nn aa aa kk kk ee ee\n");

		printf("\t\t SSS nn nn aaaa kkkk eeeeee\n");

		printf("\t\t SS nn nn aa aa kkk ee\n");

		printf("\t\t SS SS nn nn aa aa kkkk ee\n");

		printf("\t\t SS SS nn nn aa aa kk kk ee ee\n");

		printf("\t\t SSSSS nn nn aaaaa kk kk eeee\n\n\n");			if(m==1){magnetowy();}printf("\t\t\t\t ROZPOCZNIJ GRE \n");bialy();

	  if(m==2){magnetowy();}printf("\t\t\t\t MENU OPCJI \n");bialy();

	  if(m==3){magnetowy();}printf("\t\t\t\t WYJSCIE \n");bialy();

		z = _getch();


		if(z == 72){m--;}

		if(m == 0){m =+ 3;}

		if(z == 80){if(m<3){m++;}} // Ograniczenie z dołu


		if((z == 13) && (m == 3)) exit(0); // Wyjście z programu

// if((z == 13) && (m == 2)) Opcje(); // Menu opcji

		if((z == 13) && (m == 1)) WyswietlP(); // Wyswietlenie menu wyboru poziomu trudnosci

	}}

Dzięki, jutro jak będę miał jaśniejszy umysł to obczaję:slight_smile: -- Dodane 14.06.2012 (Cz) 15:42 -- Staram się zrobić to tak jak pokazał alex ale mam pewne problemy z konstruktorem klasy Klasa:

class MenuR

{


private:

	const char *text; 

	void (*fun)(const MenuR*); 

	const MenuR *sub;


public:


	void WyswietlMenu(const MenuR *menu);

	MenuR(void);

	MenuR(const char, const MenuR);

	~MenuR(void);

};

Konstruktor: Znakami zapytania zaznaczyłem miejsce w którym nie wiem jaki typ danych wpisać. Nie bardzo wiem o co chodzi z tymi dwoma nawiasami obok siebie

MenuR::MenuR(const char *tekst, ??????, MenuR *nastepne_menu)

{

	const char *text=tekst; 

//	void (*fun)(const MenuR*)= funkcja; 

	const MenuR *sub = nastepne_menu;


}

(Bkcotm) #5

Tak czy inaczej, jeżeli chcesz robić tego typu program-grę, na pewno będziesz miał jedną główną pętlę w main() (tzw. pętla czasu rzeczywistego), w której będą kręciły się inne pętle:

void main()

{

  while(true) // pętla czasu rzeczywistego

  {

   Ustawienia ustawienia = PetlaMenu();

   PetlaGry(ustawienia);  

  }

}


Ustawienia PetlaMenu()

{

  while(czySkonczonoUstawienia)

  {

   //pętla w której użytkownik sobie ustawia różne rzeczy,

   //które przypisujesz do obiektu klasy Ustawienia

  }

}


void PetlaGry(Ustawienia ustawienia)

{

  while(czyGraSkonczona)

  {

    //pętla w której grasz, korzystając z ustawień

  } 

}

([alex]) #6

ThaRealiestJEDI, mylisz Menu z MenuItem - w moim kodzie struktura Menu to element menu, dopiero tablica elementów stanowi menu.

W przypadku klasy opłaca się pakować elementy menu w listę jednokierunkową.

Elementy menu lepiej zrobić jako klasę wewnętrzną.


(Krzychu224) #7

Ok ale tablice elementów tworzysz na podstawie struktury, czyli jest to tablica struktur tak?

Każde menu to osobna tablica struktur 'Menu'. Czyli z tego co widzę powinno wystarczyć zamienić strukturę na klasę i zrobić odpowiedni konstruktor.

-- Dodane 15.06.2012 (Pt) 21:13 --

Ok, już wiem gdzie namieszałem wcześniej. Źle przypisywałem zmienne w konstruktorze (oj trzeba solidnie odświeżyć programowanie obiektowe).

W każdym razie przerobiłem kod tak żeby ze struktur otrzymać klasy i ogólnie wygląda to tak:

#include "StdAfx.h"

#include 


using namespace std;


class MenuZ;

void submenu(class MenuZ *menu);

void crt(class MenuZ*) { cout<<"Create something"<
void add(class MenuZ*) { cout<<"Add something"<
void del(class MenuZ*) { cout<<"Delete something"<
void rptvert(class MenuZ*) { cout<<"Show verticaly"<
void rpthorz(class MenuZ*) { cout<<"Show horizontaly"<
void load(class MenuZ*) { cout<<"Load from file"<
void save(class MenuZ*) { cout<<"Save to file"<

const class MenuZ { 

public:

	const char *text; 

	void (*fun)(class MenuZ*); 

	class MenuZ *sub; 

};

void submenu(class MenuZ *menu)

 {

  cout<
  while(true)

   {

   cin.sync();

   unsigned n=0;

   class MenuZ *tmp=menu; //tmp wskazuje na MenuZ ktore zostalo przekazane do funkcji

   while(tmp->fun) cout<<(++n)<<": "<<(tmp++)->text<
   cout<<"0: "<text<
   unsigned m;

   if((cin>>m)&&(m<=n))

    {

     if(!m) break;

     class MenuZ *tmp=menu+m-1;

     tmp->fun(tmp->sub);

    }

   else

    {

     cin.clear();

     cout<<"Nie ma takiej opcji"<
    }

   }

  cout<
 }


int main()

 {

	MenuZ MainMenu;

	MainMenu.text="Dodaj";

	MainMenu.fun=add;

//	MainMenu.sub


	submenu(MainMenu*);  return 0;

 }

Na razie bez konstruktora. Sprawdziłem czy przypisania działają i wszystko jest ok. Obecnie natrafiłem na dwa problemy: Kompilator nie chce zbudować programu z linijką:

submenu(MainMenu*);

i w jaki sposób tworzyć menu tak jak robione jest to tutaj:

RptMenuZ[]=

  {

   {"Pionowo",rptvert},

   {"Poziomo",rpthorz},

   {"Wroc"},

  },

 MainMenuZ[]=

  {

   {"Nowy",crt},

   {"Dodaj",add},

   {"Usun",del},

// {"Pokaz (sub)",subMenuZ,RptMenuZ},

   {"Wczytaj z pliku",load},

   {"Zapisz do pliku",save},

   {"Koniec"},

  }

 ;