C => przeliczanie z dziesiętnego na binarny

(Lukaszm Zdw) #1

hej mam pewien problem z programem w Ansi C

otóż nie chce go skompilować

#include 

main()

{

int i,liczba;

  char bin[8];

 [color=#FF0040] for(i=7;i>-1;--i){[/color]

    bin[i]=(char)((liczba&1)+48);

    liczba=liczba>>1;

  }//for

  printf("%s",bin);

return (0);

}

niby serwer unix’a twierdzi że w tej linii jest problem

(Sawyer47) #2

int main i tyle. No jeszcze komentarze jednolinijkowe wprowadzono dopiero w C99.

(Lukaszm Zdw) #3

dopisanie int przed main i usunięcie komentarza nic nie dało

(Sawyer47) #4
#include 


int main() {

	int i, liczba;

	char bin[8];

	for( i = 7; i > -1; --i ) {

    bin[i] = (char)( ( liczba & 1 ) + 48 );

    liczba = liczba >> 1;

  } /* for */

  printf("%s", bin);


return 0;

}

Kompiluje się u mnie na gcc -Wall -pedantic

Jaki serwer UNIX-a?

(system) #5

Powinno się kompilować, zaś nie powinno poprawnie działać bez następujących poprawek:

#include 


int main() {

  int i, liczba;

  char bin[9]; /* dodatkowe miejsce na znak końca napisu */

  bin[8]=0; /* znak końca wiersza */

  for( i = 7; i > -1; --i ) {

    bin[i] = (char)( ( liczba & 1 ) + 48 );

    liczba = liczba >> 1;

  } /* for */

  printf("%s", bin);


return 0;

}
(Lukaszm Zdw) #6

no ok skompilował się ale jak teraz zrobić tak żebym ja wprowadzał liczbę w dzisiętnym a on konwertował

a tak w ogóle to chyba coś nie tak bo najpierw liczby pokazuje a później jakieś znaczki

(system) #7

Czytaj post wyżej.

Wprowadzenie jest proste:

printf("Podaj liczbe: ");

scanf("%d",&liczba);