[c++] Pytanie dotyczące funkcji i return

Witam. Mógłby ktoś powiedzieć czemu ten program

#include 

#include 


using namespace std;

int fib(int n)

{

  if (n>=2)

  return fib(n-1)+fib(n-2);  

  return 1;

}  

int main(int argc, char *argv[])

{

int a=fib(10);

  cout<
  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

[/code]

Po usunięciu linijki " return 1; " Nie działa prawidłowo?

Ponieważ funkcja musi zwracać jakąś wartość.

Sama funkcja powinna bardziej wyglądać tak :

unsigned int fib(int n)

{

  if(n == 0) return 0;

  if(n == 1) return 1;

  return fib(n-1)+fib(n-2);  


}

fib.jpg

Dla czytelności:

int fib(int n)

{

  if (n>=2)

    return fib(n-1)+fib(n-2);  

  return 1;

}

Bez wspomnianej linijki po niespełnieniu warunku (n>=2) funkcja nic nie zwróci, co jest przyczyną błędów w programie

Dzięki za wyjaśnienie :slight_smile:

Takie coś jest krótkie, ale mało optymalne. Pętlą jest szybciej, bo nie wywołujesz wszystkich poprzednich wyliczeń.

int fib(int n)

{

 int a=1,b=1,c=1;

 for (int i=3; i<=n; i++)

 {

  c=a+b;

  a=b;

  b=c;

 }

 return c;

}

No tak też z początku robiłem :slight_smile: