[C++ Qt]Głupi błąd: konwersja setupui(this)

Nie jestem w stanie znaleźć gdzie popełniłem głupi błąd:

plik naglówkowy

namespace Ui

{

class QtDownloader;

}


class QtDownloader : public QMainWindow

{

  Q_OBJECT


public:

  explicit QtDownloader(QWidget *parent = 0);

  ~QtDownloader();

private:

  Ui::QtDownloader *ui;

..........

Plik źródłowy

QtDownloader::QtDownloader(QWidget *parent) :

  QMainWindow(parent),

  ui(new Ui::QtDownloader)

{

  ui->setupUi(this); //tu jest błąd......###########

  progressDialog = new QProgressDialog(this);

}


QtDownloader::~QtDownloader()

{

  delete ui;

}

.....

Błąd kompilatora

:10: błąd:C2664: 'Ui_QtDownloader::setupUi' : cannot convert parameter 1 from 'QtDownloader *const ' to 'QDialog *'

Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast

ui był robiony pod QDialog, a na QMainWindow zamieniłeś ręcznie?

W pliku .ui zamień (w zewnętrznym edytorze, Qt Creator nie pozwoli na jego ręczną edycję) na (nie wiem jaką tam masz nazwę, ale pewnie taką samą jak klasa).

Potem wyczyść projekt i zbuduj od nowa.

Dzięki. Zapomniałem o tym. Wiedziałem że zrobiłem gdzieś głupi fail.