[C++][QT] Jak się odnieść do widgetu bez wskaźnika, posiadając tylo nazwę widtetu

Mam klasę okna i klasę drugą.

Jeśli obiekt jest dzieckiem pewnego obiektu, to możesz wykorzystać to: http://stackoverflow.com/questions/4311352/how-do-you-get-a-widgets-children-in-qt