[C++][QT] Jak się odnieść do widgetu bez wskaźnika, posiadając tylo nazwę widtetu


(look997) #1

Mam klasę okna i klasę drugą.


(kostek135) #2

Jeśli obiekt jest dzieckiem pewnego obiektu, to możesz wykorzystać to: http://stackoverflow.com/questions/4311352/how-do-you-get-a-widgets-children-in-qt