[C++/Qt4] - error: multiple definition

Witam,

Podczas dokładania kolejnych plików do projektu napotkałem błąd, z którym nie mogę sobie poradzić.

error: multiple definition of `plikwynik2'

C:/Qt/2009.04/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/3.4.5/../../../../include/c++/3.4.5/bits/stl_algobase.h::-1: 

error: multiple definition of `tab1'

C:/Qt/2009.04/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/3.4.5/../../../../include/c++/3.4.5/bits/stl_algobase.h::-1: 

error: multiple definition of `tab2'

C:/Qt/2009.04/mingw/bin/../lib/gcc/mingw32/3.4.5/../../../../include/c++/3.4.5/bits/stl_algobase.h::-1: 

error: collect2: ld returned 1 exit status:-1:

Pojawił się po dopisaniu do mainwindow.cpp: #include “funkcje.hpp” mainwindow.h

#ifndef MAINWINDOW_H

#define MAINWINDOW_H


#include 


namespace Ui

{

  class MainWindow;

}


class MainWindow : public QMainWindow

{

  Q_OBJECT


public:

  MainWindow(QWidget *parent = 0);

  ~MainWindow();

  void WczytajDane();


public slots:

  void pb_start_clicked();

  void pb_zakoncz_clicked();


private:

  Ui::MainWindow *ui;

};


#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

#include "mainwindow.h"

#include "ui_mainwindow.h"


#include "funkcje.hpp"


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

  : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)

{

  ui->setupUi(this);

  WczytajDane();

}


MainWindow::~MainWindow()

{

  delete ui;

}


void MainWindow::pb_start_clicked()

{

  ui->plainTextEdit->appendPlainText("jakis tekst");

}


void MainWindow::pb_zakoncz_clicked()

{

  qApp->quit();

}


void MainWindow::WczytajDane()

{


}

funkcje.hpp

#ifndef _funkcje_hpp_

#define _funkcje_hpp_


#include 

#include 


using std::vector;

using std::string;


struct dane

{

    int ile;

    vector w;

};


string plikwynik2;

bool **tab1;

unsigned *tab2;

int liczba;


string wyswietl_dane( dane &x );


#endif

funkcje.cpp

#include 


#include 

#include 


using std::vector;

using std::string;


string wyswietl_dane( dane &x )

{

    string s = "";

    unsigned i=1;

    for(vector::iterator it=x.w.begin(); it < x.w.end(); it++, i++)

        if(*it)

            s += i + " \t";

    return s;

}

Ten błąd pojawia się tylko przy deklaracji wskaźników w pliku funkcje.hpp. Przy deklaracji ‘int liczba;’ błędu już nie ma.

Jak poradzić sobie z usunięciem tego błędu?

funkcje.hpp dołączasz w dwóch plikach .cpp czyli masz dwie jednostki translacji z tymi samymi zmiennymi(plikwynik2, tab1, tab2 i liczba). Poczytaj o extern.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz używać _tej samej_ zmiennej w wielu plikach .cpp to musisz w nagłówku zadeklarować ją jako extern(np. extern int a;), a w JEDNYM pliku .cpp zdefiniować ją(czyli np. int a = 5). Wtedy wystarczy w plikach w których chcesz jej użyć dołączyć nagłówek z deklaracją i sprawa załatwiona.

Przypuszczam, że mingw wypluwa tylko trzy pierwsze błędy, reszte olewa, ale da się to jakimiś przełącznikami zmienić, niestety nie pamiętam jakimi.

Dzięki Fiołek,

Pomogło dopisanie w pliku .hpp extern do zmiennych i zdefiniowanie ich w pliku .cpp

funkcje.hpp

#ifndef _funkcje_hpp_

#define _funkcje_hpp_


#include 

#include 


using std::vector;

using std::string;


struct dane

{

    int ile;

    vector w;

};


extern string plikwynik2;

extern bool **tab1;

extern unsigned *tab2;

extern int liczba;


string wyswietl_dane( dane &x );


#endif

funkcje.cpp

#include 


#include 

#include 


using std::vector;

using std::string;


string plikwynik2;

bool **tab1;

unsigned *tab2;

int liczba = 10;


string wyswietl_dane( dane &x )

{

    string s = "";

    unsigned i=1;

    for(vector::iterator it=x.w.begin(); it < x.w.end(); it++, i++)

        if(*it)

            s += i + " \t";

    return s;

}