[C++/QT5] Fokus utracony - jaki event?


(Piesek64) #1

Witam. Potrzebuję event focus out dla QMainWindow, ponieważ kiedy fokus zostanie utracony chcę, by główne okno się ukryło i zostało zastąpione drugim oknem.


(pebal) #2

Utwórz filtr zdarzeń:

bool MainWindow::eventFilter(QObject* object, QEvent* event)
{
 if (object == this)
 {
  if (event->type() == QEvent::WindowActivate)
  {
   ...
  }
  else if (event->type() == QEvent::WindowDeactivate)
  {
   ...
  }
 }
 return false;
}

I zainstaluj go w kontruktorze okna:

installEventFilter(this);