C/Recycler - problem z otwarciem dysku


(Tomek) #1

Piszę w pewnej sprawie, a mianowicie w sprawie pewnego problemu. Nie mogę otworzyć normalnie (czytaj dwoma kliknięciami myszy) Dysków C i D. Gdy próbuję to zrobić wyskakuje mi komunikat:

RECYCLER\S-0-1-59-100007060-100027859-100028187-1353.com

System nie może odnaleźć pliku RECYCLER\S-0-1-59-100007060-100027859-100028187-1353. Upewnij się (...) Wyszukaj.

Pokazuje mi się to zarówno przy jednym, jak i drugim dysku. Wejść na nie mogę jedynie przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i przez polecenie "otwórz" lub "eksploruj". Proszę o pomoc, a oto mój log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:32:23, on 2009-03-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Autodesk\3dsMax8\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\TBLMOUSE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [TWCU] "C:\Program Files\TP-LINK\TWCU\TWCU.exe" -nogui

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [TrialReset] C:\WINDOWS\fix.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4EFA317A-8569-4788-B175-5BAF9731A549} (Microsoft Virtual Server VMRC Advanced Control) - https://www.microsoft.com/resources/vir ... lient1.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4DAC0C98-6245-48E0-AB3E-DA238718EBE3}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E1C03086-4904-415E-8727-030EB9C63DA8}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{4DAC0C98-6245-48E0-AB3E-DA238718EBE3}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: TP-LINK Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe (file missing)

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: RaySat_3dsmax8 Server (mi-raysat_3dsmax8) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3dsMax8\mentalray\satellite\raysat_3dsmax8server.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 11480 bytes


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Malwarebytes' Anti-Malware przeskanuj wszystkie dyski usuń co znajdzie daj log na forum

Następnie pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Ugk) #3

witam na logach się nie znam ale chyba wiem jak wyeliminować problem. ja sam tak miałem i pomogły mi

  1. przeskanowanie http://www.instalki.pl/programy/downloa ... fector.php

  2. http://www.instalki.pl/programy/downloa ... leaner.php

php


(Tomek) #4

Dziękuję za porady, narazie kieruję się pierwszym postem. Tak więc.

Usunąłem te logi, po czym wyskoczyło mi okienko o tym, żeby zamknąć okienka IE, zamknąłem więc. Następnie myślałem, że trzeba będzie logi zaznaczać jeszcze raz, ale logi się usunęły. Czy to w czymś przeszkadza???

Jestem w trakcie robienia 2 kroku, będę na bieżąco informował o postępach. Do tej pory problem nie zniknął.

Jeżeli powiedziałem lub powiem coś głupiego to proszę, miejcie wyrozumiałość, jestem początkujący, a to mój pierwszy virus (jeśli można to tak nazwać), który usuwam :slight_smile:

EDIT:

Ile ten program (Malwarebytes) skanuje kompa średnio? Bo mi po 30 minutach przeskanował około 56000 plików.


(Spandau) #5

Usunąłeś te wpisy i OK Przy wpisach 02 pojawia się taki komunikat jeśli się usunęły to wszystko jest dobrze

Cierpliwości, ma skończyć skanowanie :slight_smile:

Po skanowaniu Malwarebytes proszę uruchomić Combofixa przeskanować system i dać log także z tego programu na forum


(Tomek) #6

Skanowanie zakończone (po 1h 43min 10sec). Oto rezulatat:

http://www.wklejto.pl/28690

Nic nie wykrył (tzn. wykrył wcześniej, ale musiałem przerwać, virus ten został usunięty, jednak problem z nieotwieraniem się dysku C i D dalej występuję, więc wciąż nie trafiliśmy w 10). W najbliższym czasie (czyt. jutro, pojutrze) zabiorę się za skanowanie Combofix'em.

Dziękuję za porady jeszcze raz.


(Spandau) #7

Dlatego prosiłem o użycie Combofixa, co jak widać jest niezbędne :slight_smile:


(Tomek) #8

Sprawa nieco się skomplikowała. Skorzystałem z porady osoby starszej. Uszkodzony został ważny plik systemowy (nie pamiętam nazwy, końcówka to "dll"). Wyłączanie mojego Antyvirusa (ESET Smart Security) może doprowadzić do dalszego uszkodzenia systemu (a przypominam, że tego wymaga Combofix). W tej sytuacji możliwa jest tylko ponowna instalacja systemu.

A może powinienem spróbować mimo wszystko z Combofix'em?


(Spandau) #9

Wejdź w tryb awaryjny windows (F8 przed bootem windowsa) i uruchom Combofixa dwuklikiem.


(Tomek) #10

Nie zrozumieliśmy się chyba. Komp normalnie mi się uruchamia, problem tylko w tym, że nie wiem co się stanie, jak wyłączę Antyvirusa.