[C++] Rzutowanie string na int


(hoobert) #1

Witam. Mam problem z programem.

Chcę wprowadzić pesel do programu, tak żeby każda cyfra peselu była przyporządkowana do tablicy jednej zmiennej.

np. mam pesel 80111335120

to ma to wyglądać tak, że:

a[0] = 8

a[1] = 0

a[2] = 1

. .

a[10]=0

Oto kod programu:

#include 

#include 

#include


using namespace std;


main()

{

   string pesel;

   int a;   


     cout<<"Pesel: ";

     cin>>pesel;

     cin.ignore();


     // i tu nie wiem jak przekonwertować z typu string na int


     for (int i=0; i<=11; i++)

     {

     cout<
     }


getchar();

return 0;

}

[/code]

Jeżeli ktoś wie jak to zrobić to prosiłbym o pomoc.

Pozdrawiam


(boger) #2

zapytaj google o: atoi


(Quentin) #3

Mi coś takiego wyszło :slight_smile:

#include 

#include 

using namespace std;


int main()

{


  string pesel;

  string copy;

  cout << "Pesel: ";

  cin >> pesel;


  int *wsk = new int[pesel.size()];


  for(int i = 0 ; i < pesel.size() ; i++)

  {

    copy = pesel.at(i);

    wsk[i] = atoi( copy.c_str() );


    //-----------

    cout << "Cyferka " << i << " - " << wsk[i] << "\n";

  }


  delete [] wsk;


}

(hoobert) #4

dzięki Quentin. Działa


([alex]) #5

Strasznie nakombinowałeś :lol:

wsk[i]=pesel.at(i)-'0'; [/code]