[C++] Schemat hornera -problem


(Krys150) #1

Witam;]

Mam za zadanie napisac program ktory oblicza wartosc wielomianu n-tego stopnia (schemat hornera), metoda rekurencyjna,

Napisaslem cos takiego, ale kompilator pokazuje blad: [Linker error] undefined reference to `horner(int, float, float)'

Co jest nie tak ;]

#include 

#include using namespace std;


float horner (int,float ,float); 


int main()

 {


  int n;

  float wsp[n],x;

  cout<<"Podaj stopien wielomianu (n) ";

  cin>>n;


  for (int i=0; i<=n; i++)

   { 

    cout<<"Poadj wsp?";

    cin>>wsp[i];

   }


  cout<<"Podaj wartosc argumentu dla, ktorego obliczana jest wartosc wielomianu(x) ";

  cin>>x;

  cout<<"Wartosc: "<
  cin.ignore();

  getchar();

  return 0;

}


float horner(int n, float wsp[], float x)

  {

  if(n==0)

  return wsp[0]*x;

  else

  return horner(n-1,wsp,x)*x+wsp[n];

  }

(Sawyer47) #2

Najpierw deklarujesz funkcję float horner (int,float ,float);

a potem definiujesz float horner(int n, float wsp[], float x)

inne argumenty.


(Krys150) #3

To jak mam to zadeklarowac?

W innym przypadku: potega do potegi n-tej jest podobnie zadeklarowane i zdefiniowane a dziala.

#include 

#include 

using namespace std;


int potega(int, int); 


int main()

{

  int x, n;

  cout<<"wprowadz liczbe: ";

  cin>>x;

  cout<<"wprowadz wykladnik ";

  cin>>n;

  cout<<"Wartosc liczby "<
  cin.ignore();

  getchar();

  return 0;

}

int potega (int x, int n)

{

  if(n==0)

  return 1;

  else

  return potega (x,n-1)*x;

}

(Sawyer47) #4

Najpierw deklarujesz argumenty: int, float, float

A potem definiujesz funkcję z argumentami int, tablica float, float.