[C#] Serializacja XML


(marroz28) #1

Witam,

chcę zrobić program który na podstawie pliku .xsd stworzy plik .xml a następnie jego struktura zostanie wyświetlona w treeview. Mam gotowy program, który za pomocą xsd2code generuje plik .designer.cs na podstawie tego pliku xsd. No i tu rodzi się problem, żeby móc go zapisać do xml muszę go serializować. niestety nie wiem jak przeprowadzić tą serializację dla np 300 węzłów.

 

mam taki wygenerowany plik

namespace B2MML-V0600-ConfirmBOD {
  using System;
  using System.Diagnostics;
  using System.Xml.Serialization;
  using System.Collections;
  using System.Xml.Schema;
  using System.ComponentModel;
  using System.Collections.Generic;
  
  
  public partial class ConfirmBODType {
    
    private TransApplicationAreaType applicationAreaField;
    
    private ConfirmBODTypeDataArea dataAreaField;
    
    public ConfirmBODType() {
      this.dataAreaField = new ConfirmBODTypeDataArea();
      this.applicationAreaField = new TransApplicationAreaType();
    }
    
    public TransApplicationAreaType ApplicationArea {
      get {
        return this.applicationAreaField;
      }
      set {
        this.applicationAreaField = value;
      }
    }
    
    public ConfirmBODTypeDataArea DataArea {
      get {
        return this.dataAreaField;
      }
      set {
        this.dataAreaField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransApplicationAreaType {
    
    private TransSenderType senderField;
    
    private List<TransReceiverType> receiverField;
    
    private DateTimeType creationDateTimeField;
    
    private TransSignatureType signatureField;
    
    private IdentifierType bODIDField;
    
    private TransUserAreaType userAreaField;
    
    public TransApplicationAreaType() {
      this.userAreaField = new TransUserAreaType();
      this.bODIDField = new IdentifierType();
      this.signatureField = new TransSignatureType();
      this.creationDateTimeField = new DateTimeType();
      this.receiverField = new List<TransReceiverType>();
      this.senderField = new TransSenderType();
    }
    
    public TransSenderType Sender {
      get {
        return this.senderField;
      }
      set {
        this.senderField = value;
      }
    }
    
    public List<TransReceiverType> Receiver {
      get {
        return this.receiverField;
      }
      set {
        this.receiverField = value;
      }
    }
    
    public DateTimeType CreationDateTime {
      get {
        return this.creationDateTimeField;
      }
      set {
        this.creationDateTimeField = value;
      }
    }
    
    public TransSignatureType Signature {
      get {
        return this.signatureField;
      }
      set {
        this.signatureField = value;
      }
    }
    
    public IdentifierType BODID {
      get {
        return this.bODIDField;
      }
      set {
        this.bODIDField = value;
      }
    }
    
    public TransUserAreaType UserArea {
      get {
        return this.userAreaField;
      }
      set {
        this.userAreaField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransSenderType {
    
    private IdentifierType logicalIDField;
    
    private IdentifierType componentIDField;
    
    private IdentifierType taskIDField;
    
    private IdentifierType referenceIDField;
    
    private TransConfirmationCodeType confirmationCodeField;
    
    private IdentifierType authorizationIDField;
    
    public TransSenderType() {
      this.authorizationIDField = new IdentifierType();
      this.confirmationCodeField = new TransConfirmationCodeType();
      this.referenceIDField = new IdentifierType();
      this.taskIDField = new IdentifierType();
      this.componentIDField = new IdentifierType();
      this.logicalIDField = new IdentifierType();
    }
    
    public IdentifierType LogicalID {
      get {
        return this.logicalIDField;
      }
      set {
        this.logicalIDField = value;
      }
    }
    
    public IdentifierType ComponentID {
      get {
        return this.componentIDField;
      }
      set {
        this.componentIDField = value;
      }
    }
    
    public IdentifierType TaskID {
      get {
        return this.taskIDField;
      }
      set {
        this.taskIDField = value;
      }
    }
    
    public IdentifierType ReferenceID {
      get {
        return this.referenceIDField;
      }
      set {
        this.referenceIDField = value;
      }
    }
    
    public TransConfirmationCodeType ConfirmationCode {
      get {
        return this.confirmationCodeField;
      }
      set {
        this.confirmationCodeField = value;
      }
    }
    
    public IdentifierType AuthorizationID {
      get {
        return this.authorizationIDField;
      }
      set {
        this.authorizationIDField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(WorkScheduleIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(WorkRequestIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(VersionType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(StorageHierarchyScopeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(StorageLocationType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResourceIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResourceNetworkConnectionIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(QualificationTestSpecificationIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PropertyIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProductSegmentIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProductionRequestIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProductProductionRuleType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProductProductionRuleIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProductionScheduleIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProcessSegmentIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PhysicalAssetIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PhysicalAssetClassIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PhysicalAssetCapabilityTestSpecificationIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PhysicalAssetActualIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PersonnelClassIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PersonNameType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PersonIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ParameterIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsSegmentIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsScheduleIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsRequestIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsDefinitionIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialTestSpecificationIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialSubLotIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialSpecificationIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialRequirementIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialLotIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialDefinitionIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialClassIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialCapabilityIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialActualIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ManufacturingBillIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentClassIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentCapabilityTestSpecificationIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ConfidenceFactorType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(CertificateOfAnalysisReferenceType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(BillOfResourcesIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(BillOfMaterialsIDType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(BillOfMaterialIDType))]
  public partial class IdentifierType {
    
    private string schemeIDField;
    
    private string schemeNameField;
    
    private string schemeAgencyIDField;
    
    private string schemeAgencyNameField;
    
    private string schemeVersionIDField;
    
    private string schemeDataURIField;
    
    private string schemeURIField;
    
    private string valueField;
    
    public string schemeID {
      get {
        return this.schemeIDField;
      }
      set {
        this.schemeIDField = value;
      }
    }
    
    public string schemeName {
      get {
        return this.schemeNameField;
      }
      set {
        this.schemeNameField = value;
      }
    }
    
    public string schemeAgencyID {
      get {
        return this.schemeAgencyIDField;
      }
      set {
        this.schemeAgencyIDField = value;
      }
    }
    
    public string schemeAgencyName {
      get {
        return this.schemeAgencyNameField;
      }
      set {
        this.schemeAgencyNameField = value;
      }
    }
    
    public string schemeVersionID {
      get {
        return this.schemeVersionIDField;
      }
      set {
        this.schemeVersionIDField = value;
      }
    }
    
    public string schemeDataURI {
      get {
        return this.schemeDataURIField;
      }
      set {
        this.schemeDataURIField = value;
      }
    }
    
    public string schemeURI {
      get {
        return this.schemeURIField;
      }
      set {
        this.schemeURIField = value;
      }
    }
    
    [System.Xml.Serialization.XmlTextAttribute(DataType="normalizedString")]
    public string Value {
      get {
        return this.valueField;
      }
      set {
        this.valueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class BODType {
    
    private TransApplicationAreaType originalApplicationAreaField;
    
    private List<TextType> descriptionField;
    
    private List<TextType> noteField;
    
    private TransUserAreaType userAreaField;
    
    public BODType() {
      this.userAreaField = new TransUserAreaType();
      this.noteField = new List<TextType>();
      this.descriptionField = new List<TextType>();
      this.originalApplicationAreaField = new TransApplicationAreaType();
    }
    
    public TransApplicationAreaType OriginalApplicationArea {
      get {
        return this.originalApplicationAreaField;
      }
      set {
        this.originalApplicationAreaField = value;
      }
    }
    
    public List<TextType> Description {
      get {
        return this.descriptionField;
      }
      set {
        this.descriptionField = value;
      }
    }
    
    public List<TextType> Note {
      get {
        return this.noteField;
      }
      set {
        this.noteField = value;
      }
    }
    
    public TransUserAreaType UserArea {
      get {
        return this.userAreaField;
      }
      set {
        this.userAreaField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(JobOrderCommandRuleType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(DescriptionType))]
  public partial class TextType {
    
    private string languageIDField;
    
    private string valueField;
    
    public string languageID {
      get {
        return this.languageIDField;
      }
      set {
        this.languageIDField = value;
      }
    }
    
    [System.Xml.Serialization.XmlTextAttribute()]
    public string Value {
      get {
        return this.valueField;
      }
      set {
        this.valueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class JobOrderCommandRuleType : TextType {
  }
  
  public partial class DescriptionType : TextType {
  }
  
  public partial class TransUserAreaType {
    
    private List<System.Xml.XmlElement> anyField;
    
    public TransUserAreaType() {
      this.anyField = new List<System.Xml.XmlElement>();
    }
    
    [System.Xml.Serialization.XmlAnyElementAttribute()]
    public List<System.Xml.XmlElement> Any {
      get {
        return this.anyField;
      }
      set {
        this.anyField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransStateChangeType {
    
    private CodeType fromStateCodeField;
    
    private CodeType toStateCodeField;
    
    private DateTimeType changeDateTimeField;
    
    private List<DescriptionType> descriptionField;
    
    private List<TextType> noteField;
    
    private TransUserAreaType userAreaField;
    
    public TransStateChangeType() {
      this.userAreaField = new TransUserAreaType();
      this.noteField = new List<TextType>();
      this.descriptionField = new List<DescriptionType>();
      this.changeDateTimeField = new DateTimeType();
      this.toStateCodeField = new CodeType();
      this.fromStateCodeField = new CodeType();
    }
    
    public CodeType FromStateCode {
      get {
        return this.fromStateCodeField;
      }
      set {
        this.fromStateCodeField = value;
      }
    }
    
    public CodeType ToStateCode {
      get {
        return this.toStateCodeField;
      }
      set {
        this.toStateCodeField = value;
      }
    }
    
    public DateTimeType ChangeDateTime {
      get {
        return this.changeDateTimeField;
      }
      set {
        this.changeDateTimeField = value;
      }
    }
    
    public List<DescriptionType> Description {
      get {
        return this.descriptionField;
      }
      set {
        this.descriptionField = value;
      }
    }
    
    public List<TextType> Note {
      get {
        return this.noteField;
      }
      set {
        this.noteField = value;
      }
    }
    
    public TransUserAreaType UserArea {
      get {
        return this.userAreaField;
      }
      set {
        this.userAreaField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(TransConfirmationCodeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(WorkType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(WorkTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(UnitOfMeasureType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(StatusType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResponseState1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResponseStateType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResourcesType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResourceReferenceType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResourceReferenceTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequiredByRequestedSegmentResponse1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequiredByRequestedSegmentResponseType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequestState1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequestStateType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RelationshipType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RelationshipTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RelationshipForm1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RelationshipFormType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ReasonType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ProblemType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PhysicalAssetUseType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PersonnelUseType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OtherDependencyType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialUse1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialUseType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(JobOrderDispatchStatusType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(JobOrderCommand1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(JobOrderCommandType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentUseType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentElementLevel1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentElementLevelType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(Dependency1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(DependencyType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(DataType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(DataTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(CorrectionType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(CauseType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(CapabilityType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(CapabilityTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(AssemblyType1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(AssemblyTypeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(AssemblyRelationship1Type))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(AssemblyRelationshipType))]
  public partial class CodeType {
    
    private string listIDField;
    
    private string listAgencyIDField;
    
    private string listAgencyNameField;
    
    private string listNameField;
    
    private string listVersionIDField;
    
    private string nameField;
    
    private string languageIDField;
    
    private string listURIField;
    
    private string listSchemeURIField;
    
    private string valueField;
    
    public string listID {
      get {
        return this.listIDField;
      }
      set {
        this.listIDField = value;
      }
    }
    
    public string listAgencyID {
      get {
        return this.listAgencyIDField;
      }
      set {
        this.listAgencyIDField = value;
      }
    }
    
    public string listAgencyName {
      get {
        return this.listAgencyNameField;
      }
      set {
        this.listAgencyNameField = value;
      }
    }
    
    public string listName {
      get {
        return this.listNameField;
      }
      set {
        this.listNameField = value;
      }
    }
    
    public string listVersionID {
      get {
        return this.listVersionIDField;
      }
      set {
        this.listVersionIDField = value;
      }
    }
    
    public string name {
      get {
        return this.nameField;
      }
      set {
        this.nameField = value;
      }
    }
    
    public string languageID {
      get {
        return this.languageIDField;
      }
      set {
        this.languageIDField = value;
      }
    }
    
    public string listURI {
      get {
        return this.listURIField;
      }
      set {
        this.listURIField = value;
      }
    }
    
    public string listSchemeURI {
      get {
        return this.listSchemeURIField;
      }
      set {
        this.listSchemeURIField = value;
      }
    }
    
    [System.Xml.Serialization.XmlTextAttribute(DataType="normalizedString")]
    public string Value {
      get {
        return this.valueField;
      }
      set {
        this.valueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransConfirmationCodeType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(WorkTypeType))]
  public partial class WorkType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class WorkTypeType : WorkType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class UnitOfMeasureType : CodeType {
  }
  
  public partial class StatusType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResponseStateType))]
  public partial class ResponseState1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class ResponseStateType : ResponseState1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class ResourcesType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ResourceReferenceTypeType))]
  public partial class ResourceReferenceType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class ResourceReferenceTypeType : ResourceReferenceType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequiredByRequestedSegmentResponseType))]
  public partial class RequiredByRequestedSegmentResponse1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class RequiredByRequestedSegmentResponseType : RequiredByRequestedSegmentResponse1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequestStateType))]
  public partial class RequestState1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class RequestStateType : RequestState1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RelationshipTypeType))]
  public partial class RelationshipType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class RelationshipTypeType : RelationshipType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RelationshipFormType))]
  public partial class RelationshipForm1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class RelationshipFormType : RelationshipForm1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class ReasonType : CodeType {
  }
  
  public partial class ProblemType : CodeType {
  }
  
  public partial class PhysicalAssetUseType : CodeType {
  }
  
  public partial class PersonnelUseType : CodeType {
  }
  
  public partial class OtherDependencyType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(OperationsTypeType))]
  public partial class OperationsType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class OperationsTypeType : OperationsType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(MaterialUseType))]
  public partial class MaterialUse1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class MaterialUseType : MaterialUse1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class JobOrderDispatchStatusType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(JobOrderCommandType))]
  public partial class JobOrderCommand1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class JobOrderCommandType : JobOrderCommand1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class EquipmentUseType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EquipmentElementLevelType))]
  public partial class EquipmentElementLevel1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class EquipmentElementLevelType : EquipmentElementLevel1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(DependencyType))]
  public partial class Dependency1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class DependencyType : Dependency1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(DataTypeType))]
  public partial class DataType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class DataTypeType : DataType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class CorrectionType : CodeType {
  }
  
  public partial class CauseType : CodeType {
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(CapabilityTypeType))]
  public partial class CapabilityType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class CapabilityTypeType : CapabilityType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(AssemblyTypeType))]
  public partial class AssemblyType1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class AssemblyTypeType : AssemblyType1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(AssemblyRelationshipType))]
  public partial class AssemblyRelationship1Type : CodeType {
  }
  
  public partial class AssemblyRelationshipType : AssemblyRelationship1Type {
    
    private string otherValueField;
    
    public string OtherValue {
      get {
        return this.otherValueField;
      }
      set {
        this.otherValueField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(TestDateTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(StatusTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(StartTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(RequestedCompletionDateType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PublishedDateType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PlannedStartTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(PlannedFinishTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(LatestEndTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ExpirationTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EndTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(EarliestStartTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ActualStartTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ActualFinishTimeType))]
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(ActualEndTimeType))]
  public partial class DateTimeType {
    
    private string formatField;
    
    private System.DateTime valueField;
    
    public string format {
      get {
        return this.formatField;
      }
      set {
        this.formatField = value;
      }
    }
    
    [System.Xml.Serialization.XmlTextAttribute()]
    public System.DateTime Value {
      get {
        return this.valueField;
      }
      set {
        this.valueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TestDateTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class StatusTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class StartTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class RequestedCompletionDateType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class PublishedDateType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class PlannedStartTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class PlannedFinishTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class LatestEndTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class ExpirationTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class EndTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class EarliestStartTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class ActualStartTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class ActualFinishTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class ActualEndTimeType : DateTimeType {
  }
  
  public partial class TransChangeStatusType {
    
    private CodeType codeField;
    
    private DescriptionType descriptionField;
    
    private DateTimeType effectiveDateTimeField;
    
    private CodeType reasonCodeField;
    
    private List<CodeType> reasonField;
    
    private List<TransStateChangeType> stateChangeField;
    
    private TransUserAreaType userAreaField;
    
    public TransChangeStatusType() {
      this.userAreaField = new TransUserAreaType();
      this.stateChangeField = new List<TransStateChangeType>();
      this.reasonField = new List<CodeType>();
      this.reasonCodeField = new CodeType();
      this.effectiveDateTimeField = new DateTimeType();
      this.descriptionField = new DescriptionType();
      this.codeField = new CodeType();
    }
    
    public CodeType Code {
      get {
        return this.codeField;
      }
      set {
        this.codeField = value;
      }
    }
    
    public DescriptionType Description {
      get {
        return this.descriptionField;
      }
      set {
        this.descriptionField = value;
      }
    }
    
    public DateTimeType EffectiveDateTime {
      get {
        return this.effectiveDateTimeField;
      }
      set {
        this.effectiveDateTimeField = value;
      }
    }
    
    public CodeType ReasonCode {
      get {
        return this.reasonCodeField;
      }
      set {
        this.reasonCodeField = value;
      }
    }
    
    public List<CodeType> Reason {
      get {
        return this.reasonField;
      }
      set {
        this.reasonField = value;
      }
    }
    
    public List<TransStateChangeType> StateChange {
      get {
        return this.stateChangeField;
      }
      set {
        this.stateChangeField = value;
      }
    }
    
    public TransUserAreaType UserArea {
      get {
        return this.userAreaField;
      }
      set {
        this.userAreaField = value;
      }
    }
  }
  
  [System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute(typeof(TransExpressionType))]
  public partial class TransExpression1Type {
    
    private string valueField;
    
    [System.Xml.Serialization.XmlTextAttribute(DataType="token")]
    public string Value {
      get {
        return this.valueField;
      }
      set {
        this.valueField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransExpressionType : TransExpression1Type {
    
    private string actionCodeField;
    
    private string expressionLanguageField;
    
    public string actionCode {
      get {
        return this.actionCodeField;
      }
      set {
        this.actionCodeField = value;
      }
    }
    
    public string expressionLanguage {
      get {
        return this.expressionLanguageField;
      }
      set {
        this.expressionLanguageField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransResponseCriteriaType {
    
    private TransExpressionType responseExpressionField;
    
    private TransChangeStatusType changeStatusField;
    
    public TransResponseCriteriaType() {
      this.changeStatusField = new TransChangeStatusType();
      this.responseExpressionField = new TransExpressionType();
    }
    
    public TransExpressionType ResponseExpression {
      get {
        return this.responseExpressionField;
      }
      set {
        this.responseExpressionField = value;
      }
    }
    
    public TransChangeStatusType ChangeStatus {
      get {
        return this.changeStatusField;
      }
      set {
        this.changeStatusField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransConfirmType {
    
    private TransApplicationAreaType originalApplicationAreaField;
    
    private List<TransResponseCriteriaType> responseCriteriaField;
    
    public TransConfirmType() {
      this.responseCriteriaField = new List<TransResponseCriteriaType>();
      this.originalApplicationAreaField = new TransApplicationAreaType();
    }
    
    public TransApplicationAreaType OriginalApplicationArea {
      get {
        return this.originalApplicationAreaField;
      }
      set {
        this.originalApplicationAreaField = value;
      }
    }
    
    public List<TransResponseCriteriaType> ResponseCriteria {
      get {
        return this.responseCriteriaField;
      }
      set {
        this.responseCriteriaField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransSignatureType {
    
    private List<System.Xml.XmlElement> anyField;
    
    private string qualifyingAgencyIDField;
    
    public TransSignatureType() {
      this.anyField = new List<System.Xml.XmlElement>();
    }
    
    [System.Xml.Serialization.XmlAnyElementAttribute()]
    public List<System.Xml.XmlElement> Any {
      get {
        return this.anyField;
      }
      set {
        this.anyField = value;
      }
    }
    
    public string qualifyingAgencyID {
      get {
        return this.qualifyingAgencyIDField;
      }
      set {
        this.qualifyingAgencyIDField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class TransReceiverType {
    
    private IdentifierType logicalIDField;
    
    private IdentifierType componentIDField;
    
    private List<IdentifierType> idField;
    
    public TransReceiverType() {
      this.idField = new List<IdentifierType>();
      this.componentIDField = new IdentifierType();
      this.logicalIDField = new IdentifierType();
    }
    
    public IdentifierType LogicalID {
      get {
        return this.logicalIDField;
      }
      set {
        this.logicalIDField = value;
      }
    }
    
    public IdentifierType ComponentID {
      get {
        return this.componentIDField;
      }
      set {
        this.componentIDField = value;
      }
    }
    
    public List<IdentifierType> ID {
      get {
        return this.idField;
      }
      set {
        this.idField = value;
      }
    }
  }
  
  public partial class WorkScheduleIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class WorkRequestIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class VersionType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class StorageHierarchyScopeType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class StorageLocationType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ResourceIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ResourceNetworkConnectionIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class QualificationTestSpecificationIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PropertyIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ProductSegmentIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ProductionRequestIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ProductProductionRuleType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ProductProductionRuleIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ProductionScheduleIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ProcessSegmentIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PhysicalAssetIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PhysicalAssetClassIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PhysicalAssetCapabilityTestSpecificationIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PhysicalAssetActualIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PersonnelClassIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PersonNameType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class PersonIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ParameterIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class OperationsSegmentIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class OperationsScheduleIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class OperationsRequestIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class OperationsDefinitionIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialTestSpecificationIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialSubLotIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialSpecificationIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialRequirementIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialLotIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialDefinitionIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialClassIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialCapabilityIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class MaterialActualIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ManufacturingBillIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class EquipmentIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class EquipmentClassIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class EquipmentCapabilityTestSpecificationIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ConfidenceFactorType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class CertificateOfAnalysisReferenceType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class BillOfResourcesIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class BillOfMaterialsIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class BillOfMaterialIDType : IdentifierType {
  }
  
  public partial class ConfirmBODTypeDataArea {
    
    private TransConfirmType confirmField;
    
    private List<BODType> bODField;
    
    public ConfirmBODTypeDataArea() {
      this.bODField = new List<BODType>();
      this.confirmField = new TransConfirmType();
    }
    
    public TransConfirmType Confirm {
      get {
        return this.confirmField;
      }
      set {
        this.confirmField = value;
      }
    }
    
    public List<BODType> BOD {
      get {
        return this.bODField;
      }
      set {
        this.bODField = value;
      }
    }
  }
}

Jak zrobić serializację tego pliku?

marroz28